Wrocław, dnia 05 czerwca 2013r.
 
 
 
Pan
 
Donald TUSK
                                                                                  Premier Rządu                                                                             Rzeczypospolitej Polskiej
                                                                                 
W a r s z a w a
 
 
       My działkowcy uczestnicy manifestacji, zgromadzeni przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, reprezentujący ponad 140 tysięcy naszych rodzin na Dolnym Śląsku wyrażamy stanowczy protest w związku ze zmasowanym atakiem Pana Partii – Platformy Obywatelskiej na nasze prawa.
Protestujemy przeciwko próbie likwidacji naszej społecznej organizacji Polskiego Związku Działkowców.
       Protestujemy przeciwko wygaszeniu naszych praw do działek.
       Protestujemy przeciwko pozbawieniu naszego majątku na działkach.
Protestujemy przeciwko odebraniu nam praw do wybudowanych na naszych ogrodach za nasze pieniądze domów działkowca, ogrodzeń, studni i sieci nawadniających, sieci energetycznych i innych urządzeń ogrodowych, przeciwko przejęciu tej infrastruktury przez władze miast i gmin, przeciwko zaplanowanej jego grabieży – zagarnięciu.
Protestujemy przeciwko nacjonalizacji, zagarnięciu naszych pieniędzy, zgromadzonych na Funduszu Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Protestujemy przeciwko odebraniu naszemu Związkowi praw do gruntów ogrodów działkowych, gwarantujących zachowanie dla naszych rodzin i dla całego społeczeństwa terenów ogrodów działkowych.
Protestujemy przeciwko zaplanowanej przez władze Platformy Obywatelskiej likwidacji w Polsce rodzinnych ogrodów działkowych.
Protestujemy przeciwko przeznaczeniu terenów ogrodów deweloperom i inwestorom komercyjnym, przeciwko zabudowie i zabetonowaniu ogrodów.
Protestujemy przeciwko Wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r. skierowanemu przeciw najbiedniejszej części społeczeństwa polskiego oraz przeciwko zaangażowaniu ponad miarę I Prezesa Sądu Najwyższego.
Protestujemy przeciwko zaplanowanemu chaosowi w zarządzaniu terenów ogrodów.
Protestujemy przeciwko narzucaniu z góry sposobu zarządzania terenami ogrodów wbrew woli działkowców.
Nie chcemy takiego traktowania polskiego społeczeństwa przez Platformę Obywatelską.
Odrzucamy zdecydowanie zamach na ogrody działkowe przygotowany w projekcie ustawy Platformy Obywatelskiej, przedstawionej i sygnowanej przez Posła Stanisława Huskowskiego, wrogo nastawionego do społeczeństwa działkowego i ogrodów działkowych.
Domagamy się odrzucenia w całości przygotowanego przez Platformę Obywatelską projektu ustawy o ogrodach działkowych.
Domagamy się zmianw planach zagospodarowania miasta Wrocławia, w związku przeznaczeniem wszystkich ogrodów na cele deweloperskie i komercyjne.  
Domagamy się poważnego traktowania rodzin działkowców i całego społeczeństwa przez rządzących.
Opowiadamy się w imieniu 140 000 dolnośląskich rodzin działkowców za uchwaleniem przez Sejm RP obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, pod którym podpisało się ok. 1 miliona polskich rodzin ponieważ :
·        tylko projekt obywatelski gwarantuje zachowanie praw do działki,
·        tylko projekt obywatelski gwarantuje zachowanie własności majątku na działce,
·        tylko projekt obywatelski gwarantuje zwolnienie działkowców z podatków,
·        tylko projekt obywatelski gwarantuje zachowanie terenów ogrodów działkowych w miastach i gminach,
·        tylko projekt obywatelski gwarantuje pełne odszkodowanie i działki zamienne,
·        tylko projekt obywatelski gwarantuje dalszy rozwój ogrodów działkowych, przy zachowaniu infrastruktury ogrodów i własnych pieniędzy zgromadzonych na Funduszu Rozwoju ROD,
·        tylko projekt obywatelski zapewnia dalsze sprawne, społeczne zarządzanie terenami ogrodów,
·        tylko projekt obywatelski oddaje wyłącznie działkowcom prawo głosu w sprawie zarządzania terenami ogrodów.
My, działkowcy Dolnego Śląska – uczestnicy manifestacji w dniu 05 czerwca 2013r. zwracamy się do Pana Donalda Tuska – Premiera Rządu RP a zarazem Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej o odstąpienie od projektu ustawy PO zakładającej totalną likwidację ogrodów działkowych, o odstąpienie od projektu ustawy PO zakładającej ubezwłasnowolnienie działkowców, o odstąpienie od projektu ustawy PO zakładającej likwidację naszej organizacji Polskiego Związku Działkowców.
       Przekazując niniejszą petycję na ręce Wojewody Dolnośląskiego wyrażamy nadzieję, że Pan Premier odpowie na niniejszy apel i prośby polskich działkowców. Dotychczas, pomimo wysyłania wielu pism, stanowisk podpisanych przez tysiące działkowców – obywateli naszego Państwa, Pan Premier dalej milczy !
       Brak odpowiedzi uważamy za brak szacunku z Pana strony do nas, działkowców - obywateli Rzeczypospolitej Polskiej !
       Działkowcy będą o tym pamiętać przy zbliżających się wyborach do europarlamentu, samorządowych i parlamentarnych.
 
 
                                                 Przedstawiciele działkowców
                                                 województwa dolnośląskiego
                                                 Zgromadzeni na manifestacji   
                                                 w dniu 05 czerwca 2013r.
 
Komitet Organizacyjny                  Za uczestników manifestacji
Manifestacji                                 mgr Janusz Moszkowski
                                                            
Jerzy Karpiński                  
inż. Józef Smolis                 
mgr Barbara Korolczuk     
mgr Henryk Tomaszewski
Wincenty Kulik                 
Antoni Molik
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie