Wrocław, 08-06-2013r
 
 
Biuro Poselskie Stanisława Huskowskiego,
ul. Oławska 2,
50-123 Wrocław.
 
 
 
 
STANOWISKO
 
w sprawie sprzeciwu dla projektu ustawy przedstawionej przez zespół Platformy Obywatelskiej.
 
 
Komisja Rozjemcza Rodzinnych Ogrodów Działkowych im” REZEDA” we Wrocławiu stawia sprzeciw przeciwko próbom pozbawienia prawa użytkowania zwykłego i wieczystego gruntów ogrodów , które przynależne są w całej Polsce do PZD. Działania te mają na celu całkowite wyrugowanie działkowiczów z terenów obecnie użytkowanych i przekazywanie na cele komercyjne.
Proponowana forma prawna przez posłów PO nie gwarantuje zachowania ogrodów dla wszystkich rodzin działkowców, albowiem forma dzierżawy może być w każdej chwili wypowiedziana bez jakiegokolwiek zadośćuczynienia. Przez wiele lat budowana infrastruktura na ogrodach działkowych w szybkim tempie będzie upaństwowiona i przekazana do Gminy. Takie działanie    spowoduje całkowity zanik ogrodnictwa w Polsce a otworzy pole dla lobbystów, deweloperów i popierających się w służbie dla PO.
Stwierdzamy, że jesteśmy rozgoryczeni takim postępowaniem i uważamy , że projekt PO jest wysoce żenujący i lekceważy społeczność działkową. Dlatego też będziemy kontynuować nasze poparcie dla ogólnopolskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i przedstawiać swoje stanowisko w Sejmie do Pani Marszałek RP Pani Kopacz i do posłów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem Posła Stanisława Huskowskiego.
 
Popisali :
 
CZŁONKOWIE KOMISJI ROZJEMCZEJ ROD „REZEDA” we Wrocławiu
Barbara Kusz – Przewodnicząca ,  Franciszek Prałat- Zastępca Przewodniczącej Zygmunt Bukowski- Członek
 
Adresat:
1.      Kancelaria Premiera RP
2.      Marszałek Sejmu RP
3.      Michał Jaros- Poseł RP
4.      Marek Łapiński – Poseł RP
 
Do wiadomości:
5.      Krajowa Rada OZ PZD w Warszawie
6.      OZ PZD we Wrocławiu
 
 
Wrocław, 08-06-2013r.
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie