Podczas ostatniego posiedzenia Krajowa Rada PZD przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia kierunków działań zmierzających do zmodernizowania i unowocześnienia infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych oraz efektywnego wykorzystania przez  OZ PZD środków funduszu rozwoju ROD.   Przyjęcie tej uchwały było konieczne, gdyż Krajowa Rada PZD od lat promuje konieczność dokonywania zmian inwestycyjno – remontowych w rodzinnych ogrodach działkowych. Szybko postępujący rozwój miast, poprawa jakości życia ludzkiego, a także wzrost świadomości estetycznej w społeczeństwie, powoduje, iż niezwykle ważna staje się problematyka podnoszenia wizerunku ogrodów, poprzez wyposażanie ich w nowoczesną infrastrukturę. Tylko funkcjonalna i pełna nowoczesnych rozwiązań technicznych infrastruktura będzie mogła służyć działkowcom i społecznościom lokalnym.  
 Krajowa Rada PZD po dokonaniu analizy w zakresie przeprowadzonych w 2012 inwestycji i remontów w ROD, jak również po zbadaniu wykorzystania przez OZ PZD środków Funduszu Rozwoju na odtwarzanie ROD oraz budowę i remonty infrastruktury w ROD w 2012 roku,  stwierdziła iż na terenie całego kraju, w badanym okresie w 1515 ogrodach wykonano aż 1983 zadania inwestycyjno-remontowe o wartości 46 653 804 zł. Pokazuje to, że w 31% ogółu ogrodów były zrealizowane zadania remontowo-inwestycyjne. 99% finansowania zadań pochodziło ze środków własnych PZD (w tym 68% partycypacji działkowców, 31% dotacje organów wyższych PZD: Okręgów i Krajowej Rady PZD). Zaledwie 1% środków pochodził z zewnętrz, przede wszystkim z samorządu terytorialnego.
Treść uchwały KR PZD w sprawie utworzenia w Polskim Związku Działkowców Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD zamieszczamy w załączniku. 
Załącznik plikowy do pobrania

Warto odwiedzić


 

Logowanie