L.dz.  1714 /2013                            Wrocław, dnia 03 lipca 2013r.
                                                 Zarządy  ROD
                                              okręgu  wrocławskiego
                                                  w s z y s t k i e
 
 
       Szanowny (a) Panie (i) Prezesie !
       Rozstrzygają się losy obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W miesiącu lipcu br. obradować będzie Nadzwyczajna Podkomisja Sejmowa (najbliższe posiedzenie w dniach 8 i 9 lipca). Prace Podkomisji mają zostać zintensyfikowane tak by można przyjąć w możliwie najkrótszym terminie uzgodniony ostateczny kształt projektu ustawy o ogrodach działkowych. Niewątpliwie korzystnym rozwiązaniem jest ustalenie przez Podkomisję, iż projekt obywatelski jest projektem wiodącym w dalszym procedowaniu. Do takiej decyzji przyczyniły się liczne wystąpienia organów i członków Związku, w tym zarządów ROD i walnych zebrań ale przede wszystkim manifestacje, które odbyły się we wszystkich wojewódzkich miastach Polski w dniu 05 czerwca 2013r. Ogólnopolski uliczny protest został zauważony przez władze państwowe, Rząd, Kluby Parlamentarne i posłów. Doprowadził on do spotkania Premiera z Prezesem Krajowej Rady PZD w dniu 15 czerwca br. oraz do wystosowania przez Premiera listu z dnia 18 czerwca 2013r.
       Niestety w liście tym, Premier, pomimo deklaracji słownej z dnia 15 czerwca, nie potwierdził woli powołania ogólnopolskiego stowarzyszenia pn. „Polski Związek Działkowców” – zgodnie z obywatelskim projektem ustawy o ROD. co rodzi uzasadnione przypuszczenia o chęci utrzymania dotychczasowego stanowiska przez posłów Platformy Obywatelskiej w sprawie likwidacji Polskiego Związku Działkowców, założonej we własnym projekcie ustawy.
       Informując o powyższym uznaje się za konieczne pisemne występowanie do Premiera – Pana Donalda Tuska jak i do poszczególnych posłów Platformy Obywatelskiej wchodzących w skład Podkomisji Sejmowej o przyjecie rozwiązań zapisanych w obywatelskim projekcie ustawy co do powołania ogólnopolskiego stowarzyszenia Polskiego Związku Działkowców, gdyż tylko w ten sposób ogrody zachowają prawo użytkowania wieczystego i prawa użytkowania, że ogrody zachowają własność majątku całej infrastruktury ogrodowej, że zachowają środki finansowe Funduszu Rozwoju ROD a działkowcy zachowają własność altan i innych składników majątku na działkach.
       To wszystko wg projektu ustawy PO ma zniknąć i być przyjęte na własność gmin lub Skarbu Państwa. Nie możemy do tego dopuścić, gdyż byłby to koniec ogrodnictwa działkowego.
       Zarządy ROD, komisje rewizyjne i komisje rozjemcze jak i osobno działkowcy powinni swoimi wnioskami, prośbami zasypać Premiera i członków Podkomisji z PO.
       Panie Premierze! Proszę dotrzymać słowa z dnia 15 czerwca br., kiedy Pan powiedział „Polski Związek Działkowców mi nie przeszkadza”.
 
                                           Z działkowym pozdrowieniem
                                           Prezes OZ PZD we Wrocławiu
                                               mgr Janusz Moszkowski
 
 
 
 
W załączeniu :
 
Członkowie Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej
ds. projektu ustawy o ogrodach działkowych
 
 
Andrzej Kania                                  -          PO       Andrzej.Kania@sejm.pl
Marek Łapiński                                -          PO       Marek.Lapinski@sejm.pl
Katarzyna Matusik-Lipiec                      -          PO       Katarzyna.Matusik-Lipiec@sejm.pl
Halina Rozpondek                                 -          PO       Halina.Rozpondek@sejm.pl
Krystyna Sibińska                                 -          PO       Krystyna.Sibinska@sejm.pl
Tomasz Smolarz                                  -          PO       Tomasz.Smolarz@sejm.pl
Adam Żyliński                                       -          PO       Adam.Zylinski@sejm.pl
 
 
Bartosz Kownacki - Przewodniczący      -          PiS      Bartosz.Kownacki@sejm.pl
Grzegorz Schreiber                                    -          PiS      Grzegorz.Schreiber@sejm.pl
Stefan Strzałkowski                                      -          PiS      Stefan.Strzalkowski@sejm.pl
Wojciech Zubowski                                       -          PiS      Wojciech.Zubowski@sejm.pl
 
 
Dariusz Cezar Dziadzio                 -          Ruch Palikota           Dariusz.Dziadzio@sejm.pl
 
ZbyszekZaborowski     -    SLD    Zbyszek.Zaborowski@sejm.pl
 
Piotr Zgorzelski            -    PSL     Piotr.Zgorzelski@sejm.pl
 
Jarosław Żaczek -  SolidarnaPolska  Jaroslaw.Zaczek@sejm.pl
                       
           
 
 
                       
 
 
 

 
Kopie wystąpień drogą emaliową proszę wysłać do Okręgowego Zarządu PZD na adres :
                                               gk-op-pzd@o2.pl
Proszę śledzić strony internetowe KR i OZ .
  

Warto odwiedzić


 

Logowanie