Wrocław, dnia 8 lipca 2013 roku
 
 
LIST OTWARTY PREZYDIUM OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD
WE WROCŁAWIU DO POSŁÓW KLUBU PARLAMENTARNEGO PO
- CZŁONKÓW NADZWYCZAJNEJ PODKOMISJI SEJMOWEJ 
 
 
 
·       Pan Andrzej KANIA
·       Pan Marek ŁAPIŃSKI
·       Pani Katarzyna MATUSIK- LIPIEC
·       Pani Halina ROZPONDEK
·       Pani KRYSTYNA SIBIŃSKA
·       Pan Tomasz SMOLARZ
·       Pan Adam ŻYLIŃŚKI
 
                                                                
 
Szanowni Państwo.
Panie i Panowie.
 
 
                 
                   Z wielkim zdumieniem odebraliśmy wiadomość, żezawnioskowaliście Państwo odwołanie Pana Bartosza Kownackiego z funkcji przewodniczącego Waszej podkomisji i że spowodowaliście przełożenie terminu posiedzenia tejże podkomisji o jeden tydzień. Działania te odczytujemy jako próbę utrudnienia przyjęcia przez Sejm RP obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych przy równoczesnym usiłowaniu wdrożenia rozwiązań zawartych w projekcie PO.Państwa  działanie ma wyraźny podtekst polityczny i pozostaje w zdecydowanej sprzeczności z deklaracjami Premiera, Pana Donalda Tuska, zawartymi w Jego liście do działkowców z dnia 18 czerwca br. Jest to też wyraźna manipulacja przebiegiem procesu legislacyjnego. Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu do działań tych odnosi się z dezaprobatą i wyraża wobec nich swój zdecydowany sprzeciw. Czynimy to w imieniu swoim oraz wszystkich działkowców naszego Okręgu.
 
 
Panie i Panowie.
 
                  Do tej poryotrzymaliście Państwo niewątpliwie ogromną ilość pism i listów dotyczących przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce. Z większości tych pism i listów jednoznacznie wynika, że działkowcy chcą tylko rozwiązań zawartych w obywatelskim projekcie ustawy i że nie akceptują rozwiązań proponowanych w innych projektach ustaw, a zwłaszcza w projekcie grupy posłów PO. Wynika z nich także i to, że chcą mieć wreszcie zapewniony spokojny byt na działkach, prawo do swojego mienia i prawo do swobodnego zrzeszania się w Polskim Związku Działkowców. Chcą zachowania tego związku. Nie możecie więc nie uwzględniać tego stanu rzeczy. Nie możecie nie liczyć się z głosem tak dużego elektoratu obywateli, z których wielu w przeszłości oddało swój głos podczas wybierania Was do Sejmu RP. Działanie na Ich niekorzyść będzie więc z Waszej strony złamaniem przedwyborczych obietnic.
Panie i Panowie.
 
               Powinniście sobie zdawać sprawę z tego, że stając się członkami Waszej podkomisji macie do wypełnienia jedną z najważniejszych misji jaką dał Wam do wykonania Sejm RP, że w wyznaczonym działaniu nie możecie stawiać interesu partyjnego ponad dobro Narodu, bo ten z kolei jest uważnym obserwatorem i zawsze potrafi to odpowiednio ocenić.
 
 
Z poważaniem:
 
 Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu   -    Jerzy Karpiński
 Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu   -     inż. Józef Smolis
 Skarbnik OZ PZD we Wrocławiu        -     dr Grazyna Watras
 Sekretarz OZ PZD we Wrocławiu      -    mgr Barbara Korolczuk
 Członek Prezydium OZ               -    Karol Pacanowski
 Członek Prezydium OZ               -    Jan Pinkiewicz
 Przew. Okr. Komisji Rewizyjnej  -    mgr Henryk Tomaszewski
 Przew. Okr. Komisji Rozjemczej -    inż. Franciszek Skrzypniak           
 

 

         
 
 
  
Otrzymują:
 
  • Marszałek Sejmu RP;
  • Kluby Parlamentarne;
  • Członkowie podkomisji sejmowej;
  • KR PZD;
  • a/a OZ PZD we Wrocławiu;        
 
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie