Wrocław, dnia 8 lipca 2013 roku
 
 
LIST OTWARTY PREZYDIUM OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD
WE WROCŁAWIU DO POSŁA MARKA ŁAPIŃSKIEGO 
 
 
 
 
                                                           Pan:
                                                           Marek ŁAPIŃSKI - Poseł na Sejm RP,
                                                           Członek Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej
 
 
 
 
Szanowny Panie Pośle.
 
 
                  
             Podczas naszego ostatniego spotkania, odbytego w Trzebnicy w dniu 8 kwietnia 2013 roku długo dyskutowaliśmy z Panem o przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce. Spieraliśmy się wtedy z Panem co do słuszności zapisów zawartych w naszym, obywatelskim, projekcie ustawy o ogrodach działkowych w Polsce i odpowiednio w kwestii zasadności propozycji ustawowych grupy posłów PO. Nie wypracowaliśmy wtedy jednomyślności zdań, ale na końcu spotkania wyraziliśmy wzajemną gotowość do dalszych spotkań i dyskusji w przedmiocie sprawy. Do takich spotkań i rozmów do tej pory jednak nie doszło z powodu braku możliwości porozumienia się z Panem w tej sprawie. Nasze wielokrotne próby nawiązania z Panem telefonicznego kontaktu były bezskuteczne. Ze strony pańskiego Biura Poselskiego w Trzebnicy za każdym razem padały i padają informacje o Pana nieobecności, braku wolnych terminów i czasu, a nawet próby unikania rozmów na temat proponowanych spotkań. Odczytujemy to jako wyraźną niechęć z Pana strony do spotykania się z działkowcami naszego Okręgu, a zwłaszcza z działkowcami Wrocławia. Uważamy, że taka postawa stoi w sprzeczności z konstytucyjnymi obowiązkami posła RP jakie winny być pełnione wobec Narodu.
 
Panie Pośle.
 
             Sejm RP powołał Pana do składu nadzwyczajnej podkomisji sejmowej zajmującej się opracowaniem ostatecznego kształtu nowej ustawy o ogrodach działkowych. Jest to zaszczytne, wyjątkowe i zarazem trudne zadanie, a ponadto odpowiedzialne. Dlatego też tym bardziej działkowcy z naszego Okręgu mają prawo wiedzieć jakie są Pana poglądy na obecnym etapie sprawy. Mają do tego prawo nie tylko dlatego, że ostateczny wynik pracy podkomisji będzie Ich dotyczyć, ale także i dlatego, że ostatnio działalność tej podkomisji jest coraz bardziej zaburzana i upolityczniana. Jak dotąd nic konkretnego jeszcze nie wypracowano, a wręcz odwrotnie wyraźnie zmierza się do zmiany obsady funkcji przewodniczącego podkomisji i zmiany terminów posiedzeń. Z inicjatywy posłów PO wyraźnie opóźnia się proces legislacyjny. Wzbudza to nasz niepokój i nasze niezadowolenie tym bardziej, że stoi to w sprzeczności z treścią listu Pana Premiera do działkowców z dnia 18.06.br. Stoi to też w sprzeczności z oczekiwaniami działkowców. Dlatego też liczymy na to, że w końcu zgodzi się Pan na spotkanie z wrocławskimi działkowcami i przedstawi Im swoje aktualne poglądy w temacie przebiegu procesu legislacyjnego oraz prac wyżej wymienionej podkomisji, że wyjaśni Im Pan przyczyny wspomnianych zawirowań legislacyjnych.
 
           
Panie Pośle.  
 
          Zapewniamy Pana, że ze strony Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu poczynimy niezbędne starania w zakresie odpowiedniego przygotowania proponowanego spotkania  działkowców z Panem Posłem. Nadal też zapraszamy Pana do udziału w takim spotkaniu. Oczekujemy tylko z Pana strony jednoznacznego określenia terminu, który będzie dla Pana odpowiedni i który nie będzie kolidował z Pana zadaniami w Sejmie RP. Liczymy na szybką i konstruktywną odpowiedź w przedmiocie sprawy.
 
 
 
Z poważaniem:
 
 
 Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu   -    Jerzy Karpiński
 Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu   -     inż. Józef Smolis
 Skarbnik OZ PZD we Wrocławiu       -     dr Grazyna Watras
 Sekretarz OZ PZD we Wrocławiu      -    mgr Barbara Korolczuk
 Członek Prezydium OZ                    -    Karol Pacanowski
 Członek Prezydium OZ                    -    Jan Pinkiewicz
 Przew. Okr. Komisji Rewizyjnej       -    mgr Henryk Tomaszewski
 Przew. Okr. Komisji Rozjemczej      -    inż. Franciszek Skrzypniak           
 

 

                 
Otrzymują:
 
  • Marszałek Sejmu RP;
  • Kluby Parlamentarne;
  • Członkowie podkomisji sejmowej;
  • KR PZD;
  • a/a OZ PZD we Wrocławiu;        
                                                                   
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie