Wrocław, 11 lipca 2013 r.
 
Pan /i/
 
Andrzej Kania
Marek Łapiński
Katarzyna Matusik-Lipiec
Halina Rozpondek
Krystyna Skibińska
Tomasz Smolarz
Adam Żyliński
 
Bartosz Kownacki - Przewodniczący
Grzegorz Schreiber
Stefan Strzałkowski
Wojciech Zubowski
 
Dariusz Cezar Dziadzio
Zbyszek Zaborowski
Piotr Zgorzelski
Jarosłąw Żaczek
 
Członek
Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej
ds. projektu ustawy o ogrodach działkowych
 
Szanowna Pani Poseł
 
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Poziomka” we Wrocławiu,  reprezentujący interesy działkowców z tego Ogrodu, zwraca się do Pani Poseł z prośbą o poparcie Obywatelskiego Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i przyjęcie go jako wiodącego w trwających pracach Podkomisji.
Oczekiwania działkowców są niezmienne: domagają się uchwalenia dobrej ustawy, która uwzględni konstytucyjną ochronę praw nabytych związanych z korzystaniem z działek oraz zapewni prawo do posiadania własnej, ogólnopolskiej organizacji.
Podstawowym zadaniem ogrodów działkowych było i jest zapewnienie dostępu do aktywnego wypoczynku i kontaktu z przyrodą. Godny podkreślenia jest fakt, że znaczącą liczbę użytkowników ogrodów działkowych stanowią osoby starsze, dla których aktywność w kontakcie z przyrodą jest bardzo ważna, gdyż pomaga dłużej zachować zdrowie, a tym samym odciążyć społeczną służbę zdrowia.
Działki są również naturalnym miejscem dla utrwalania międzypokoleniowych więzi rodzinnych, a społeczności ogrodowe zarządzane przez samorząd działkowców od zawsze kreowały poczucie współodpowiedzialności, które jest fundamentem społeczeństwa obywatelskiego.
Działkowcy z całą stanowczością nie godzą się na likwidację Polskiego Związku Działkowców, gdyż zjednani w nim czują się pewnie i bez obaw o pozbawienie ich praw nabytych oraz ich majątku.
Obywatelski Projekt Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych uwzględnia wytyczne Trybunału Konstytucyjnego, związane z jego wyrokiem o konieczności zmian w obowiązującej Ustawie, dlatego prosimy o odrzucenie tych projektów, które nie były konsultowane ze społecznością działkowców, będącą przecież podmiotem w tej bulwersującej sprawie.
Żywimy nadzieję, że nasze argumenty znajdą należne zrozumienie wśród polityków wszystkich partii przy podejmowaniu decyzji w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
 Z poważaniem
Zarząd oraz Członkowie
R.O.D „Poziomka” we Wrocławiu

Warto odwiedzić


 

Logowanie