23.07.2013
Dziś, a także  w piątek w gmachu Sejmu w Warszawie (przy ul. Wiejskiej 4/6/8) odbywają się zaplanowane posiedzenia  Podkomisji Nadzwyczajnej  Sejmu, powołanej przez Komisję Infrastruktury i Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która zajmuje się przygotowywaniem projektu nowej ustawy działkowej.
W posiedzeniu weźmie udział Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD reprezentowali będą jego pełnomocnicy - mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki.
Relację z dzisiejszego posiedzenia podkomisji można śledzić od godziny 10.00  za pośrednictwem strony internetowej Sejmu. Wystarczy  kliknąć w zakładkę  iTVSejm (link pod nazwą).

Warto odwiedzić


 

Logowanie