31.07.2013

W dniu 31 lipca br. odbyło się posiedzenie Prezydium KR PZD przy udziale Przewodniczących Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Rozjemczej. Podczas posiedzenia zapoznano się z projektem ustawy przyjętym przez podkomisję. W tej sprawie Prezydium przyjęło oświedczenie i podziękowanie za wsparcie projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 
PODZIĘKOWANIE
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
za wsparcie projektu obywatelskiego
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
 
Prezydium Krajowej Rady PZD składa podziękowania wszystkim działkowcom oraz strukturom samorządowym rodzinnych ogrodów działkowych i okręgowych zarządów za dotychczasowe wsparcie udzielone obywatelskiemu projektowi ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Dzięki ogromnej skali poparcia oraz aktywności - zarówno w okresie  zbierania podpisów pod projektem, jak i podczas jego promocji oraz prac legislacyjnych – kształt przyszłej ustawy będzie oparty o projekt obywatelski. Stało się to możliwe wskutek zdecydowanej postawy i jednoznacznego stanowiska całego środowiska działkowców. Tysiące apeli, petycji i wystąpień do posłów wszystkich ugrupowań parlamentarnych oraz Premiera, a także pikiety i manifestacje na terenie całego kraju przełamały w końcu opór partii rządzącej, która sprzeciwiała się dotąd projektowi obywatelskiemu i forsowała własny szkodliwy projekt - powszechnie odrzucany przez działkowców. Zmiana tego stanowiska została potwierdzona przez samego Premiera podczas jego spotkania z warszawskimi działkowcami.
Z satysfakcją możemy dziś stwierdzić, że dzięki determinacji i jedności polskich działkowców uniknęliśmy wielu zagrożeń wynikających z projektu ustawy autorstwa PO, które mogły unicestwić dorobek ponad 115 -letniego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Zdecydowana obrona naszych najważniejszych wartości przyczyniła się do odparcia próby:
  • odebrania działkowcom ich praw do działek;
  • odebrania działkowcom prawa do bezczynszowego korzystania z gruntów zajętych pod ogrody działkowe;
  • komunalizacji lub nacjonalizacji prywatnej własności działkowców do majątku znajdującego się na działkach;
  • likwidacji silnej ogólnopolskiej organizacji broniącej prawa działkowców oraz istnienia ogrodów działkowych;
  • nacjonalizacji majątku likwidowanej organizacji polskich działkowców;
  • komunalizacji lub nacjonalizacji infrastruktury służącej działkowcom w ogrodach oraz wprowadzenia odpłatności za jej korzystanie;
  • całkowitego podporządkowania ogrodów właścicielom terenów;
  • liberalizacji warunków likwidacji ogrodów;
  • pozbawienia ochrony prawnej działkowców z ogrodów objętych roszczeniami poprzez ich likwidację w przeciągu 2 lat bez odszkodowań.
 
Przedstawione osiągnięcia mogą dziś być powodem satysfakcji i dowodem na słuszność racji przedstawianych przez działkowców w walce o przyszłość ogrodów działkowych w naszym kraju. Nie możemy jednak uznać, że przyjęty przez Podkomisję Sejmową projekt ustawy w całości odpowiada oczekiwaniom działkowców. Niektóre poprawki są wręcz sprzeczne z podstawowymi założeniami projektu podpisanego przez niemal milion obywateli. Dlatego uznając, że dotychczasowe działania działkowej społeczności, zdeterminowanej w obronie przyszłości ogrodów działkowych, przyniosły już dziś wymierny efekt, nie możemy zaprzestać dalszych wysiłków, by doprowadzić do uchwalenia dobrego prawa, na które czekają polscy działkowcy.
Z tych względów Prezydium Krajowej Rady PZD apeluje o dalszą aktywność na rzecz poprawy już powstałego projektu. Wspólnie możemy uzyskać jeszcze lepsze efekty. Powalczmy o prawa i interesy działkowców i ich rodzin. Wspólnie zadbajmy, aby ogrody były nadal miejscem wypoczynku i rekreacji polskich rodzin i by zostały zachowane dla przyszłych pokoleń.
 
 
 
   PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
     POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
 
 
 
Warszawa, dnia 31 lipca 2013r.
 
Załącznik plikowy do pobrania
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie