Uchwała nr 1/X/2013

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zadań dla członków i organów PZD rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego w związku z przyjętym projektem ustawy przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przyjęty przez Nadzwyczajną Komisję Sejmową rażąco dzieli działkowców w sprawie tzw. ?uwłaszczenia? na działkach, nakłada na nich liczne, dodatkowe obowiązki, stwarza trudności w powołaniu stowarzyszenia ogrodowego i wyboru jego organów. Proponowane zapisy w projekcie ustawy mogą spowodować, że projekt w kształcie przyjętym przez Podkomisję może nie wejść w życie z uwagi na jego niezgodność z Konstytucją RP, na co zwracał uwagę ekspert w zakresie prawa konstytucyjnego, co byłoby najgroźniejsze dla działkowców i ogrodów.

W zaistniałej sytuacji niezwykle pilnym zadaniem jest zwracanie się do posłów Komisji Infrastruktury i posłów Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które zostały zobligowane przez Sejm RP do przedstawienia projektu ustawy o zweryfikowanie niekorzystnych dla działkowców, ogrodów i stowarzyszeń przepisów a jednocześnie o powracanie do propozycji zawartych w projekcie obywatelskim ustawy.

W tej sprawie konieczne jest zwrócenie się również do Klubów Parlamentarnych, Premiera, Marszałka Sejmu RP i Prezydenta Rzeczpospolitej Polski, by korzystając ze swoich uprawnień i autorytetu, spowodowali przyjęcie takiego projektu ustawy, który by usatysfakcjonował działkowców, prowadził do stabilności istnienia ogrodów i ich rozwoju, a także zapewnił sprawność organizacyjną w zarządzaniu ogrodami.

Okręgowy Zarząd oczekuje, zatem od wszystkich zarządów ROD, komisji rewizyjnych i rozjemczych odpowiednich wystąpień do wymienionych wyżej władz państwa polskiego. Z uwagi na krótki okres czasu, gdyż z końcem sierpnia br. rozpoczną prace ww. komisje Sejmowe wystąpienia takie należy kierować niezwłocznie.

Okręgowy Zarząd wyraża przekonanie, że nie będzie ani jednego ogrodu, który nie włączy się w ostateczną batalię o przyszły kształt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Niezwykle cenne w tej sprawie będą wystąpienia również indywidualnych działkowców.

Sekretarz OZ PZD Wiceprezes OZ PZD Wiceprezes OZ PZD Prezes OZ PZD
mgrBarbara Korolczuk inż.Józef Smolis Jerzy Karpinski mgrJanusz Moszkowski

Warto odwiedzić


 

Logowanie