Polski Związek Działkowców                                   Jelcz-Laskowice 19.08.2013r

Rodzinny Ogród Działkowy

          „ WIOSNA „

55-231Jelcz-Laskowice

 

 

Pan Donald Tusk

Premier RP

                                                                           Warszawa

 

STANOWISKO

Zarządu ROD „ WIOSNA „ w Jelczu-Laskowicach

z dnia 19 sierpnia 2013r

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ WIOSNA „ w Jelczu-Laskowicach po zapoznaniu się z wynikami pracy Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej ds. nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych wyraża swoją dezaprobatę wobec wniesionych poprawek przez wyżej wymienioną podkomisję, a konkretnie przez posłów Platformy Obywatelskiej.

            Z przykrością stwierdzamy, że mimo wcześniej złożonych przez Pana Premiera zapewnień o tym, iż projekt obywatelski będzie wiodącym, przedłożony przez podkomisję projekt dalece odbiega od zapisów projektu obywatelskiego, pod którym podpisaliśmy się.

            Projekt ustawy w obecnej formie spowoduje dezorganizację i utratę bezpieczeństwa funkcjonowania ogrodów w całym kraju a zapisy o uwłaszczeniu działkowców dzielą nas na lepszych i gorszych tych, co będą mieli szansę na uwłaszczenie i tych, którzy nigdy takiej szansy mieć nie będą. W praktyce może okazać się, że zamiast uwłaszczenia będzie wywłaszczenie i to w majestacie prawa.

Zaznaczamy, że jesteśmy za uwłaszczeniem, ale na zasadach jednakowych dla wszystkich.

            Od Państwa oczekujemy uchwalenia takiej ustawy, która buduje a nie rujnuje, która łączy a nie dzieli, która na długie lata porządkuje a nie dezorganizuje. Pamiętajcie - działacie z naszej woli i w naszym imieniu, nie odwrotnie. Dlatego żądamy uchwalenia ustawy zgodnej z projektem obywatelskim, który poparło milion obywateli.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że w dalszych pracach legislacyjnych nad ustawą o ROD zdyscyplinuje Pan Premier swoich towarzyszy, tak jak to czynił Pan z powodzeniem przy uchwalaniu ustawy o wydłużeniu wieku emerytalnego, manipulacji przy ustawie budżetowej itp.

                                                                                                                                                                                                           Za Zarząd Ogrodu

Sekretarz                                 Prezes

                                           ROD”Wiosna”                        ROD”Wiosna”

                                               Tadeusz Korczyński                 Zbigniew Stiller             Otrzymują:

1.    Adresat

2.    Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski

3.    Kluby Parlamentarne PO,PIS,SLD,RP,PSL,SP

Do wiadomości:

1.    Prezes KR PZD Pan Eugeniusz Kondracki

2.    Prezes OZ PZD we Wrocławiu Pan Janusz Moszkowski

Warto odwiedzić


 

Logowanie