15 sierpnia odbyła się międzynarodowa wystawa plonów zorganizowana na osiedlu Świętokrzyskim w Kielcach. Wystawa miała na celu ukazanie korzyści płynących z posiadania ogrodu działkowego.
 
Celem tego przedsięwzięcia była promocja korzyści płynących z faktu posiadania działki i zwrócenie uwagi na pozyskanie w użytkowanie wolnych działek. Przy okazji podziwiania dorobku wypracowanego przez działkowców, mieszkańcy Kielc zadawali pytania dotyczące uprawy i pielęgnacji roślin warzywnych, drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych, a także możliwości otrzymania w użytkowanie działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym.

  Wielu działkowców było zainteresowanych postępami prac nad nową ustawą, a w szczególności nad przeforsowanymi przez posłów Platformy Obywatelskiej zapisami zagrażającymi polskim działkowcom i ich ogrodom, dotyczącymi uwłaszczenia działkowców, niekontrolowanego obrotu działkami oraz zmianami przepisów przejściowych. Na pytania i niejasności wyjaśnień udzielali przedstawiciele Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach.

  Wielkim zainteresowaniem cieszył się najnowszy numer "Zielonej Rzeczpospolitej" (lato 2013), z którego można było poznać aktualną sytuację użytkowników działek, ROD i Polskiego Związku Działkowców.
W międzyogrodowej wystawie plonów udział wzięli działkowcy z 14 kieleckich ROD, a całość ekspozycji zwiedziło kilka tysięcy działkowców i mieszkańców pobliskiego osiedla.W trakcie wystawy w kościele p.w. Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach została odprawiona Msza Święta w intencji Działkowców i ich Rodzin z poświęceniem plonów z działek w formie koszy dożynkowych z owocami i warzywami oraz barwnych bukietów kwiatów. Na zakończenie Eucharystii Prezes Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach Pan Zygmunt Wójcik odczytał Akt zawierzenia w opiekę Matki Bożej Wniebowziętej kieleckich Działkowców i ich Rodziny.

  W następujących słowach powierzył dalszy los działkowców, los polskich ogrodów działkowych i PZD oraz trwający proces legislacyjny nad nowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania ROD Bożej opiece prosząc o wstawiennictwo Matkę Bożą Zielną, patronkę tego świątecznego dnia:

 "Uproś u Swego Syna, Jezusa Chrystusa, szczególną mądrość i rozwagę wszystkim rządzącym w naszej Ojczyźnie, by wypracowali taką ustawę o ogrodach działkowych, która zagwarantuje nam wszelkie nasze prawa do użytkowanego gruntu."

 
 
 
Anna Grudzień
Załącznik plikowy do pobrania

Warto odwiedzić


 

Logowanie