POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
               ROD „KOLEJARZ” OLEŚNICA
                         56 -400 OLEŚNICA
                 ul. Moniuszki (wagon) Tel.662438163
            Regon  0070115915           NIP 911-175-14-12             
 
                                                                                                                                                         Oleśnica, dnia 19. 08. 2013
 
 
                                                Pan
                                Bronisław KOMOROWSKI
                                Prezydent RP
                                                                  
                                Pan
                                Donald TUSK
                                Premier RP                                                                                                         RP
                                
                                Pan
                                Bogdan BORUSEWICZ
                                Marszałek Senatu RP
                                
                                Pani
                                Ewa KOPACZ
                                Marszałek Sejmu RP
                                                                                             

                                Pani

        
                           Stanisława PRZĄDKA

                                Przewodnicząca Komisji
                                Sprawiedliwości i Praw Człowieka
                                Sejmu   Rzeczpospolitej Polskiej
                                 
 
 
                             STANOWISKO
Działkowców ROD „KOLEJARZ” w OLEŚNICY w sprawie :
uwłaszczenia działkowców i poprawek wnoszonych przez posłów PO do obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych
 
                                                                
 MY   Działkowcy  Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KOLEJARZ” w Oleśnicy :
protestujemy przeciwko - zmianie art.45 który normował w sposób zrozumiały i czytelny przenoszenia praw do działki. Poprawki które zaproponował klub parlamentarny PO spowoduje niekontrolowany handel działkami.
protestujemy przeciwko – przejmowania działek przez osoby majętne kosztem, emerytów, rencistów i ludzi ubogich,
protestujemy przeciwko – brakiem  nadzoru nad działkami przez stowarzyszenie
protestujemy przeciwko – poprawkom w art.32
 
 
Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd ROD „KOLEJARZ” prosi   Panią Przewodniczącą komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o pomoc w obronie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych , którą próbują zniszczyć członkowie klubu parlamentarnego PO.
 
 
 
Otrzymują:
Krajowa Rada PZD – Warszawa
OZ PZD – Wrocław
a/a
 
 
 
 
                                                                                                                                                        

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie