L.dz.104/2013                                                                          Wrocław, dnia 26.08.2013r
                                                                                      
S T A N O W I S K O
ZARZĄDU ROD KUŹNIKI we WROCŁAWIU W SPRAWIE POPRAWEK PRZYJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNĄ PODKOMISJĘ SEJMOWĄ DO OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH.
 
Zakończenie prac Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej pozwoliło zapoznać się z projektem ustawy o ogrodach działkowych.
Propozycje zawarte w przedstawionej ustawie w wielu paragrafach nie pokrywają się z projektem obywatelskim popartym przez blisko milion obywateli. W związku z tym stał on się projektem Platformy Obywatelskiej.
Szereg poprawek wniesionych do projektu ustawy w ocenie działkowców jest nieprzemyślane, ale także oderwane od obowiązującego ładu prawnego.
Prowadzą one do różnicowania działkowców, a to spowoduje chaos  i problem z zarządzaniem ogrodem.
Dlatego apelujemy do Przewodniczących Komisji Sejmowych: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,  a także do wszystkich posłów zasiadających w Sejmie,                              o cofnięcie zmian wprowadzonych do projektu obywatelskiego, aby stał się on znowu prawdziwie obywatelski.
Zarząd ROD KUŹNIKI:
                                           Prezes                      - Bożena Rybark
                                           Wiceprezes              - Zbigniew Kwiecień
                                           Wiceprezes              - Jerzy Zakrzewski
                                           Skarbnik                   - Anna Mroczkowska
                                           Sekretarz                  - Jolanta Zdziarska
                                           Członek Zarządu      -  Danuta Wronecka
                                           Członek Zarządu      - Jerzy Grzesiak
 
Otrzymują:
1.       Pan Bronisław Komorowski     Prezydent Rzeczypospolitej Polski
2.       Pan Donald Tusk   Premier Rządu RP
3.       Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP
4.       Przewodniczący i Z-ca Komisji Samorządu Terytorialnego  i Polityki  
        Regionalnej Sejmu RP
5.       Przewodniczący i Z-ca Komisji Infrastruktury Sejmu RP
6.       KR PZD Warszawa
7.       OZ PZD Wrocław
8.       a/a

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie