Stanowisko
 
Zarządu ROD Frezja we Wrocławiu w sprawie sposobu pracy Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu zajmującej się przygotowaniem projektu nowej ustawy działkowej.
 
 
Zarząd ROD Frezja we Wrocławiu wyraża swoje zdziwienie, niedowierzanie i w końcu oburzenie jakością i sposobem pracy Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu, która ma przygotować projekt nowej ustawy działkowej.
Ślimacze tempo prac tej Podkomisji, ciągłe odraczanie Jej posiedzeń, brak dobrej woli w ustaleniu terminów pracy, próba odwołania Przewodniczącego Podkomisji oznacza dla nas jedno – zrobić wszystko, aby do 21 stycznia 2014 roku nie zatwierdzić nowej ustawy o ogrodach działkowych. W takiej sytuacji PZD zostaje rozwiązane i jednocześnie wygasa prawo użytkowania wieczystego, które on posiada. A to oznacza, że działkowcy pozbawieni zostaną wszystkich praw na użytkowanych przez siebie ogrodach. Taki scenariusz odpowiada większości posłów uczestniczących w tej Podkomisji. Szczególnie takim rozwiązaniem zainteresowani są posłowie PO. Według nas zasiadają oni w tej Podkomisji tylko po to, aby dopilnować interesów gmin, jako właścicieli gruntów, na których zlokalizowane są ogrody działkowe. Przyznał to sam pan Premier Donald Tusk, który rozmawiał z członkami klubu PO wchodzącymi w skład tej Podkomisji i próbował ich przekonać do innego spojrzenia na kwestie dalszego zachowania ogrodów w miastach. Mamy wrażenie, że apel pana Premiera nie dotarł do posłów PO. Mogą o tym świadczyć aroganckie wypowiedzi o działkowcach posłanki PO pani Krystyny Sibińskiej.
Mamy również wrażenie, że w Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu mającej opracować nową ustawę o ogrodach działkowych panuje bardzo niechętne, żeby nie powiedzieć wrogie nastawienie Jej członków do ogrodnictwa działkowego i ruchu działkowego.
Mimo to apelujemy do członków Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu o:
1. nie przeciąganie prac nad ustawą tak, aby została uchwalona przed 21 stycznia 2014 roku;
2. umieszczenie w ustawie stosownych zapisów, które zachowują PZD lub powołują inną
    odpowiednią organizację krajową;
3. umieszczenie w opracowywanej ustawie odpowiednich zapisów, które będą zabezpieczały
    nie tylko interesy gmin, ale również działkowców.
 
Nie zrozumiała jest dla nas propozycja Nadzwyczajnej Podkomisji, aby w ostateczności mogli się uwłaszczać działkowcy, którzy użytkują działki w ogrodach działkowych posiadających prawo wieczystego użytkowania. Czyżby ta propozycja, tym razem, była zgodna z Konstytucją RP? Pamiętamy, że podobna propozycja zgłoszona przez posłów PiS w 2002 roku była uznana jako niezgodna z Konstytucją RP. W międzyczasie, o ile wiemy, Konstytucja RP nie była zmieniana.
 
Kończąc jeszcze raz apelujemy do członków Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmowej o poważne potraktowanie sprawy ustawy o ogrodach działkowych i w równym stopniu uwzględnienie w niej interesów działkowców jak i interesów gmin. Zwracamy uwagę, że działkowcy są stroną słabszą. Chcemy również przypomnieć, że jesteśmy nie tylko użytkownikami działek w ROD ale również obywatelami a więc i wyborcami.
 
                                                                 Zarząd, Komisja Rewizyjna i działkowcy
                                                                       ROD Frezja we Wrocławiu     

Warto odwiedzić


 

Logowanie