Do Premiera RP Pana Donalda Tuska
Marszałka Sejmu RP Pani Ewy Kopacz
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pana Bronisława Komorowskiego
oraz posłów Komisji Infrastruktury, posłów
Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmu RP ,
Klubów Parlamentarnych –wszystkich
 
Zarząd R.O.D. ‘’Przyjaźń’’ we Wrocławiu wraz z Komisjami Rewizyjną i Rozjemczą oraz  w imieniu działkowców którzy złożyli podpisy za Obywatelami Projektem Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych którego zapisy działkowcy w całej jego treści popierali i z dużym optymizmem oczekiwali na pracę Podkomisji Sejmowej ufając ,że po obietnicach Pana Premiera działkowcy mogą być spokojni o swoje działki ponieważ obiecał Pan osobiście dopilnować aby ewentualne zmiany do projektu były wprowadzone tylko tam gdzie rzeczywiście będą niezbędnie wymagane przez werdykt Trybunału Konstytucyjnego.
Powiedział Pan również ,że cyt.’’ zagwarantujemy działkowcom bezpieczeństwo i trwałość ogrodów działkowych ‘’ i co?
Zarząd R.O.D ‘’Przyjaźń’’ po zapoznaniu się z wniesionymi poprawkami przez Podkomisję Sejmową stwierdza ,że obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych rażąco dzieli działkowców w sprawie uwłaszczenia-czy w naszym obywatelskim projekcie wnosiliśmy o uwłaszczenie działek?
Podkomisja Sejmowa swoimi poprawkami zmienia sens projektu obywatelskiego doprowadza do wypaczenia woli prawie 1 milion działkowców a z R.O.D ’’Przyjaźń’’ prawie 800 podpisów za obywatelskim projektem a w obecnym stanie naszym zdaniem jest niezgodny z Konstytucją i powinien być nieuznany przez T.K. Zarząd uważa ,że Podkomisja Sejmowa działała w dużym pośpiechem ponieważ tak ważne sprawy dla tylu obywateli Polski należało dokładnie i solidnie z wielką rozwagą poprawki takie nanieść jeżeli takie były konieczne, takie działania Podkomisji Sejmowej zostały łatwo przegłosowane ponieważ 7-miu członków PO w Podkomisji przesadziło o naszym obywatelskim projekcie kombinując tak ażeby było dla bogatych i deweloperów dobrze a działkowców wpędzić w maliny.
Zarząd R.O.D. ’’Przyjaźń’’ zwraca uwagę ,że propozycja ‘’uwłaszczenia’’ działkowców spowoduje podział wśród samych działkowców ponieważ większość gruntów znajduje się w używaniu zwykłym Związku a zatem działkowcy z takich kolonii ogrodu nie będą mieli prawa do złożenia wniosku w sprawie ich ‘’uwłaszczenia’’ i tu korzysta deweloper bo ma pieniądze i jemu takie grunty się odsprzeda a kasa pójdzie do posłów PO.
Tu nasze zapytanie czy Trybunał Konstytucyjny w wyroku wskazał ustawodawcy ,że takie prawo powinien ustanowić?
Działek z wieczystym używaniem jest mało zatem działkowcy jako obywatele RP są traktowani nierówno wobec prawa ,a ta nierówność może być podstawą do zaskarżenia przez działkowców do TK co uczynimy!
Zarząd chce przypomnieć że idea ‘’uwłaszczenia’’ działkowców była przedmiotem obrad Sejmu w 2009 roku i kiedy to Sejmu odrzucił projekt ustawy, wtedy przedstawiony przez posłów PiS-u.
Panie Premierze my działkowcy chcemy również praw dla wszystkich działkowców ,chcemy przywrócenia treści naszego obywatelskiego projektu o rodzinnych ogrodach działkowych i tu pytamy czy PO chce uchwalić ustawę o nierównym traktowaniu działkowców?
Panie Premierze, Panie Prezydencie ,Panie Marszałku Sejmu czy milion Obywateli Polski którymi są również działkowcy a oni to właśnie poparli Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zostało tak zlekceważonych i oszukanych przez posłów Podkomisji Sejmowej a w szczególności posłów PO.
Projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przyjęty przez Podkomisję Sejmową nie może być uznany za projekt popierany przez działkowców i my nie akceptujemy go.

Warto odwiedzić


 

Logowanie