L. dz. .32./2013 r.                                               Strzelin 20.08.2013 r.                         
 
 
 
                                         Pan
                           Donald Tusk - Premier Rządu RP
                           Warszawa
 
 
             Szanowny Panie Premierze !
 
            Zbliża się jesień – czas zbiorów, ale równocześnie czas podejmowania decyzji : jakie prace wykonać, jak zaplanować nawożenie i uprawę gleby, jakie przeprowadzić niezbędne remonty oraz inwestycje na działkach.
            Zasypywani jesteśmy pytaniami kierowanymi przez działkowców - obywateli RP, którzy okazali swoje poparli podpisując się pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych :
- co z naszymi działkami, co mamy robić, czy jest sens dalszej pracy na działce ?
            Dotychczas mieliśmy z zasady jedną odpowiedź : „Pan Premier Rządu, na spotkaniu z działkowcami Warszawy, obiecał, że działkowców nie skrzywdzi, że Platforma Obywatelska poprze obywatelski projekt ustawy o ogrodnictwie działkowym.
            Niestety, stało się inaczej ! To posłowie PO, Członkowie Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej do opracowania projektu ustawy o ROD zdecydowali w drodze głosowania, że popierany przez nas, przez prawie milion osób w Polsce, obywatelski projekt ustawy o ogrodnictwie działkowym nie uzyskał tak oczekiwanej przez nas rekomendacji. A ten opracowany w podkomisji, jest dla nas i dla ogrodów działkowych – szkodliwy.
            Panie premierze !
            Czyżby Pańskie słowa i zapewnienia były puste i nic nie znaczyły ? Czy ten obecny projekt ustawy, opracowany i przyjęty w podkomisji przez Pańskich kolegów z PO, jest tym oczekiwanym przez środowisko działkowców ? Czy zapisy tego projektu są zbieżne z Pańskimi słowami, zapewnieniami i deklaracjami ?
            Odpowiadamy – nie są.
            Panie Premierze !
            Prosimy o wywiązanie się z wypowiedzianych słów i zapewnień.
            Piszemy do Pana występując w imieniu Zarządu Ogrodu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej oraz w imieniu 87 działkowców Rodzinnego Ogrodu działkowego „Kolejarz” w Strzelinie w woj. dolnośląskim.
 
 Skarbnik Ogrodu       Sekretarz Ogrodu   Wiceprezes Ogrodu  Prezes Ogrodu
Kwiatkowska Barbara  Tadeusz Konieczny  Anatol Wagner       Franciszek Szmaj                                                   
  
                           Przew. Kom. Rewizyjnej        Przew. Kom. Rozjemczej
                         Jadwiga Skołucka                  Małgorzata Wyszyńska
 
Do wiadomości :
 1. O. Z. PZD we Wrocławiu.

 2. Krajowa Rada PZD

Warto odwiedzić


 

Logowanie