Wrocław, 31.08.2013r.
 
                                                         STANOWISKO
ZARZĄDU I KOMISJI STATUTOWYCH
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „X MUZA” WE WROCŁAWIU
           
w sprawie poprawek do obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych
 
 
           
Z dużym niepokojem odmierzają nasi działkowicze czas do stycznia 2014 r.
Wszyscy mieliśmy nadzieję, że Nadzwyczajna Podkomisja Sejmowa sprawnie przygotuje dobrą i kompleksową regulację prawną ogrodów działkowych, zgodną z tą, pod którą zebrano ponad 900 tysięcy podpisów ludzi, dla których ogrody są płucami miast, miejscem odpoczynku po pracy i miejscem spotkań rodzinnych.
Dziś widzimy, że zmiany forsowane przez posłów Platformy Obywatelskiej poważnie zmieniają zapisy projektu obywatelskiego.
            Obawiamy się szczególnie zapisu o uwłaszczeniu działkowców, który sprawi, że działkowcy, jako obywatele Państwa Polskiego będą traktowani nierówno wobec prawa. Trudno nam też zaakceptować zmienione zapisy dotyczące przeniesienia praw do działki, sprawiające, że organy stowarzyszenia nie będą miały żadnego wpływu na zmianę użytkownika działki. Wynikający stąd niekontrolowany obrót działkami może doprowadzić do chaosu organizacyjnego oraz zjawisk korupcji.
            Biorąc powyższe pod uwagę, uważamy, że propozycja ustawy przedstawiona przez komisję odbiegając od projektu obywatelskiego spowoduje utratę bezpieczeństwa użytkowników działek, a także mocno zdezorganizuje funkcjonowanie ogrodu.
            Zwracamy się więc o wnikliwe podejście do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który ma poparcie społeczne oraz gwarantuje użytkownikom działek równe i przejrzyste prawa.
 
 
 
                                                                       Zarząd ROD „X MUZA” we Wrocławiu
                                                                       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD
                                                                       Przewodniczący Komisji Rozjemczej ROD
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie