Okręgowy Zarząd Polskiego Zwiazku Działkowców we Wrocławiu zawiadamia, że Zaproszenia na walne zebrania sprawozdawcze można odebrać z Biura OZ juz od        05 lutego 2013r.

Zaproszenia są bezpłatne.

17.01.2013
Klub PiS chce, by w Sejmie powstała komisja ds. obywatelskich inicjatyw ustawodawczych, która zajmowałaby się obywatelskimi projektami ustaw.
Przygotowany przez PiS projekt zmian w Regulaminie Sejmu zakłada, że do komisji ds. obywatelskich inicjatyw ustawodawczych trafiałyby projekty złożone zgodnie z art. 118 ust. 2 konstytucji, który stanowi, że inicjatywa ustawodawcza przysługuje grupie co najmniej 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.  

Zobacz kulisy wyroku na działkowców - 18.01.2013
Ukazał się film zatytułowany „Wyrok na działkowców”, który pokazuje szeroki kontekst uchylenia 24 zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a także przebieg samej rozprawy PZD przed Trybunałem Konstytucyjnym.