Inwentaryzacja w rodzinnych ogrodach działkowych

według Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Prace nad nową ustawą dla polskich Działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych nadal trwają. Z każdym dniem ubywa czasu na uchwalenie dobrego prawa i zabezpieczenia miliona działkowych rodzin przed skutkami wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 r.

Już tylko nieco ponad 4 miesiące pozostało na wypracowanie i wejście w życie regulacji, mających zachować przede wszystkim dorobek polskiego ogrodnictwa działkowego dla obecnego i przyszłych pokoleń.

"Poporawki PO wprowadzą chaos do ogrodów" - 09.09.2013
"Obywatelski projekt ustawy o rrdzinnych ogrodach działkowych był nadzieją dla działkowców na zapewnienie dotychczasowych praw wszystkim działkowcom, a tymczasem stało się inaczej.  Poporawki PO wprowadzą chaos i zdestabilizują funkcjnowanie ogrodów - czytamy w stanowisku ROD "Staszica" w Oławie (czytaj więcej).

Warto odwiedzić


 

Logowanie