04.03.2020
IV-te posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu
 
          W dniu 2 marca 2020r. w Okręgowym Domu Działkowca odbyło się IV-te posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu.
Tematami obrad IV-go posiedzenia było:
-sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu za 2019r.,
-Bilans i sprawozdania finansowe okręgu wrocławskiego PZD za 2019r.
-Plan Pracy i preliminarze okręgu wrocławskiego na 2020r. oraz

03.03.2020
 
Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu ogłosił Konkursy okręgowe :
 
"Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2020"

"Wzorowa Działka Roku 2020"

"Kronika Rodzinnego Ogrodu Działkowego"

02.03.2020
PZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie,
Rodzinny Ogród Działkowy „ODRA” we Wrocławiu
50-422 Wrocław, ul. Okólna 23
e-mail:biuro@rododrawroc.pl
www.rododrawroc.pl
ogłasza przetarg nieograniczony w trybie przetargu pisemnego na wykonanie zadania inwestycyjnego

02.03.2020
 
Okręg PZD we Wrocławiu informuje, że w chwili obecnej ma awarię telefonów w związku z przerwaniem kabla. Jedyny kontakt z Okręgiem to email do sekretariatu:  gk-op-pzd@o2.pl. O usunięciu awarii poinformujemy ponownie na stronie internetowej okręgu.  

 
Parlament wysłuchał działkowców! 
Nowelizacja Prawa budowlanego skorygowana. 
W dniu 13 lutego br. Sejm ostatecznie przyjął nowelizację prawa budowlanego, która m. in. przewiduje uproszczoną legalizację ponad 20-letnich samowoli budowlanych. Uchwalona nowela zawiera poprawkę senacką, która wyklucza taką legalizację wobec wszelkich obiektów na terenach działek w ROD. Tym samym Parlament w pełni uwzględnił postulaty polskich działkowców, którzy protestowali przeciwko pierwotnie przyjętym zapisom nowelizacji. 

Warto odwiedzić


 

Logowanie