W dniach 16 i 17 grudnia 2011r. w Warszawie odbył się  IX  Krajowy Zjazd Polskiego Związku Działkowców. W Zjeździe wzięło udział ponad 400 delegatów z 26 okręgów, w tym 27 delegatów z okręgu wrocławskiego.

IX Zjazd otworzył Prezes Związku – mgr inż. Eugeniusz Kondracki witając delegatów i zaproszonych gości. Przewodniczącymi IX Zjazdu zostali wybrani Izabela Ożegalska – Prezes OZ w Łodzi oraz Tadeusz Jarzębak – Prezes OZ w Szczecinie. Do 15 osobowego Prezydium Zjazdu został powołany Prezes OZ we Wrocławiu mgr Janusz Moszkowski.

 

IX Zjazd wybrał :

 

Komisję Mandatową w skład, której została powołana dr Grażyna Watras  - Skarbnik OZ we Wrocławiu,
Komisję Uchwał i Wniosków w skład, której został powołany inż. Zbigniew -Knapek członek Prezydium OZ we Wrocławiu,
Komisję Wyborczą w skład, której został powołany inż. Józef Smolis Wiceprezes OZ we Wrocławiu,
Komisję Statutową, której przewodniczył mgr Janusz Moszkowski – Prezes OZ we Wrocławiu.
Społecznym Sekretarzem Zjazdu została mgr Barbara Korolczuk – Sekretarz OZ we Wrocławiu.
Referat sprawozdawczo-programowy wygłosił Prezes Krajowej rady mgr inż. Eugeniusz Kondracki.
W dyskusji na forum IX Zjazdu udział wziął Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu mgr Janusz Moszkowski.

IX Krajowy Zjazd przyjął :

1) List otwarty do marszałka Sejmu – Pani Ewy Kopacz,
2) Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności w kadencji
    2007-2011 :
a) Krajowej rady PZD,
b) Krajowej Komisji Rewizyjnej,
c) Krajowej Komisji Rozjemczej,
3) Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Krajowej Rady PZD,
4) Uchwałę w sprawie ustalenia składów liczbowych organów krajowych PZD,
5) Uchwałę w sprawie zmiany Statutu PZD,
6) Uchwałę w sprawie Programu PZD na kadencję 2011-2015
oraz
1) Stanowisko w sprawie obecnej sytuacji Związku i rodzinnych ogrodów
    Działkowych,
2) Stanowisko w sprawie roli i znaczenia PZD w obronie ogrodów i praw
    Działkowców,
3) Stanowisko w sprawie przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce,
4) Stanowisko w sprawie znaczenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dla
     istnienia i przyszłości ROD,
5) Apel do działkowców o masowy udział w obronie swoich praw i ogrodów
     rodzinnych,
6) Uchwała w sprawie roli i znaczenia I Kongresu PZD oraz II Kongresu PZD,
7) Stanowisko w sprawie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce,
8) Stanowisko w sprawie współpracy z samorządami,
9) Stanowisko w sprawie współpracy z władzami państwowymi i parlamentem,
10) Stanowisko w sprawie roli i znaczenie organów ogrodowych dla funkcjonowania i rozwoju ROD,
11) Stanowisko w sprawie znaczenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla polskiego społeczeństwa i miast.

 

Wszystkie uchwały i stanowiska oraz pełną informację z przebiegu i rezultatów IX Krajowego Zjazdu zawiera specjalny Biuletyn KR PZD.

 

IX Krajowy Zjazd PZD wybrał 52 osobową Krajową Radę w skład, której wybrano :

  • Janusza Moszkowskiego - Prezesa OZ,
  • Jerzego Karpińskiego - Wiceprezesa OZ,
  • Barbarę Korolczuk - Sekretarza OZ.

IX Krajowy Zjazd PZD wybrał 11 osobową Krajową Komisję Rewizyjną PZD w skład, której wybrano Henryka Tomaszewskiego – Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej, któremu powierzono funkcję Wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 

IX Krajowy Zjazd PZD wybrał 13 osobową Krajową Komisję Rozjemczą, w skład której wybrano kol. Jana Kaczmarzyka – Wiceprzewodniczącego Okręgowej Komisji Rozjemczej we Wrocławiu.

 

Na I - szym Posiedzeniu Krajowej Rady wybrano 10 osobowe Prezydium KR. Prezesem KR PZD został wybrany Pan Eugeniusz Kondracki a członkiem Prezydium KR wybrano Janusza Moszkowskiego – Prezesa OZ.

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie