A P E L
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku
Działkowców we Wrocławiu z dnia 26 maja 2012r.
                              do Pani EWY KOPACZ
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie reprezentowania  Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżenia przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 
      Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu ponownie zwraca się do Pani Marszałek o podjecie decyzji w sprawie reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym, który w dniu 28 czerwca 2012r. rozpozna wnioski I Prezesa Sądu Najwyższego o uznanie za niezgodne z Konstytucją RP przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
      Okręgowy Zarząd pragnie uprzejmie przypomnieć, że w tej sprawie zwracał się do Pani Marszałek z wnioskiem w piśmie z dnia 25 lutego 2012r.
      Niestety do dnia dzisiejszego nie doczekaliśmy się odpowiedzi, na którą oczekuje 60 tysięcy działkowców okręgu wrocławskiego.
      Okręgowy Zarząd zwracając się do Pani Marszałek w tak ważnej, bardzo istotnej dla działkowców sprawie pragnie przypomnieć, że do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu został wyznaczony Pan Andrzej Dera – poseł „Prawa i Sprawiedliwości”. Zdaniem Okręgowego Zarządu Pan Poseł Andrzej Dera nie powinien reprezentować Sejmu RP przed Trybunałem, ponieważ jest w tej sprawie nieobiektywny, stronniczy i wybitnie uprzedzony do Polskiego Związku Działkowców oraz zwalcza bez uzasadnienia ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.
      Okręgowy Zarząd pragnie przypomnieć, że Pan Poseł Andrzej Dera już raz w 2008 roku występował przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżonych przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i zamiast bronić przyjętych przez Sejm RP przepisów zachował się jak wnioskodawca i w swoim wystąpieniu poparł złożone wnioski, opowiadając się przeciwko ustawie o ROD.
      Zachowanie Pana Posła Andrzeja  Dery świadczy, o źle rozumianej przez niego roli jako reprezentanta Sejmu RP. Jego wystąpienie przed Trybunałem Konstytucyjnym miało charakter wystąpienia przedstawiciela partii opozycyjnej a nie przedstawiciela Sejmu RP - organu ustawodawczego, którego zadaniem powinna być obrona przyjętej przez Sejm RP ustawy, zaakceptowanej następnie przez Senat RP i podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Okręgowy Zarząd  Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca ponadto uwagę na fakt, że Pan Poseł Andrzej Dera był w 2009r. wnioskodawcą w imieniu „Prawa i Sprawiedliwości” i posłem sprawozdawcą wnosząc projekt ustawy o ogrodach działkowych, który zakładał uchylenie w całości ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Projekt ten jako szkodliwy i niekonstytucyjny już w pierwszym czytaniu został odrzucony przez Sejm RP również głosami posłów „Platformy Obywatelskiej”.
      Wyznaczenie posła Andrzeja Dery do reprezentowania po raz kolejny Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym spowoduje, że jego wystąpienie będzie miało charakter wybitnie partyjny i polityczny.  
      Przez milionową rzeszę rodzin działkowców odebrane to zostanie jako celowe, pozbawione skrupułów postępowanie by jeszcze bardziej udręczyć działkowców, którzy i tak czuja się zagrożeni w swoich ogrodach, zagrożeni niejasną przyszłością ogrodów i utratą tego co zgromadzili na swoich działkach,  utrata dotychczasowych praw.
 
Szanowna Pani Marszałek !
      Działkowcy okręgu wrocławskiego zostali już wystarczająco dotknięci, wiele ogrodów działkowych już uległo i ulega likwidacji w wyniku dotychczasowych rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego z 2008r. oraz w wyniku przyjęcia przez Sejm RP „specustawy drogowej”, „specustawy wałowej”, „specustawy atomowej”, a ponadto  w wyniku przygotowania kolejnego projektu „specustawy przesyłu”, który również zakłada obowiązkową likwidację terenów ogrodów działkowych.
      Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu przedstawiając powyższe fakty i uzasadnienie zwraca się z prośbą do Pani Marszałek o wyznaczenie do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym posła, który będzie bronił ustawy sejmowej a najlepiej posła, który w 2005r. głosował za uchwaleniem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy która jest popierana przez całe środowisko członków Związku oraz przez samorządy terytorialne całej Polski.
      Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę naszego Apelu wyrażając nadzieję na uwzględnienie naszego wniosku.
 
                                                            Z poważaniem
                                                      uczestnicy V posiedzenia
                                                    Okręgowego Zarządu PZD
                                                            we Wrocławiu

Warto odwiedzić


 

Logowanie