Wrocław, dnia 30 maja 2012r.

   Realizując   zadania   szkoleniowe  w  zakresie   modernizacji   działek  w   okresie wiosennym 2012r.na terenie rodzinnych ogrodów działkowych okregu wrocławskiego przeprowadzono 104 pokazy cięcia drzew i krzewów owocowych.
   Pokazy odbyły się na odrębnych  terenach 49 ROD. W pokazach  uczestniczyło  709 działkowców.  Pokazy  przeproweadziło  9   Instruktorów  Krajowych,  8   Instruktorów Okręgowych i 39 Instruktorów Ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej.
   Kolejne pokazy zostaną przeprowadzone latem i jesienią po zbiorach owoców.
   Pokazy  cięć  są  bardzo ważną, praktyczną  formą  szkoleń w  zakresie  pielęgnacji i prowadzenia nasadzeń sadowniczych na działkach i jednocześnie  przyczyniają się do modernizacji   i   poprawy   wizerunku   działki  z   korzyścią   osiągnięcia    lepszych  i wydajniejszych plonów.
   Pokazy będą  kontynuowane  w latach następnych i zachęcamy zarówno zarządy jak i działkowców do licznego w nich udziału.
                                                                    inż. Barbara Zoll Paradowska
                                                                      Starszy Inspektor OZ PZD
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie