W dniu 26 maja 2012r. obradował na swym V-tym posiedzeniu Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu.
Głównym tematem obrad była sprawa związana z zagrożeniem praw działkowców, ogrodów i Związku w sytuacji zaskarżenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego przez I Prezesa Sądu Najwyższego.
Ponadto Okręgowy Zarząd podsumował kampanię sprawozdawczą w ROD w 2012r. oraz zapoznał się ze zbiorczym sprawozdaniem finansowym ogrodów działkowych za 2011r. oraz preliminarzem finansowym ogrodów na rok 2012.
            Okręgowy Zarząd z ogromną powagą odniósł się do niezwykle groźnej dla istnienia ogrodów a w szczególności praw działkowców sytuacji wynikającej z wniosków do TK I Prezesa Sądu Najwyższego, a w szczególności do próby pozbawienia działkowców i PZD prawa własności majątku na działkach i w ogrodzie, do próby obciążenia działkowców podatkami, do zezwolenia bez zgody Związku na likwidację ogrodów na cele komercyjne, deweloperskie i do zwrotu terenów zajętych pod ogrody byłym właścicielom i spadkobiercom.
            Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu przyjął specjalne wystąpienia do wszystkich Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwracając uwagę na szkodliwe pod względem społecznym wnioski I Prezesa SN i o oddalenie wszystkich wniosków.
            Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu zwrócił się również z APELEM do Marszałka Sejmu RP – Pani Ewy KOPACZ o wyznaczenie innych przedstawicieli Sejmu RP do Trybunału Konstytucyjnego, gdyż Poseł Stanisław Pięta ( PiS ) a w szczególności Poseł Andrzej Dera ( Solidarna Polska – poprzednio PiS ) nie gwarantują postawy obiektywnej i zgodnej z oczekiwaniami obrony sejmowej ustawy.
            Zarówno pod Stanowiskiem do Sędziów TK jak i pod Apelem do Marszałka RP podpisali się wszyscy członkowie Okręgowego Zarządu.
Okręgowy Zarząd przyjął uchwałę nr 1/V/2012 w sprawie dotychczasowego zaangażowania ogrodów i członków Związku w obronę ustawy o ROD wskazując na pilną konieczność podejmowania przez wszystkie zarządy, komisje i działkowców dalszych działań na rzecz obrony ustawy, gdyż już w dniu 28 czerwca 2012r. sprawę wniosków I Prezesa SN rozpatrzy Trybunał Konstytucyjny.
            Okręgowy Zarząd z zadowoleniem odniósł się do faktu odbycia wszystkich walnych zebrań w ROD w 2012r., ale jednak z uwagi na poważne uchybienia statutowe, podjął uchwały o unieważnieniu trzech zebrań, które odbędą się ponownie w terminie do końca czerwca br.
            Okręgowy Zarząd przyjął sprawozdania finansowe z ROD za 2011r. z uznaniem odnosząc się do wypracowanej nadwyżki w wysokości 489 tyś. zł oraz przyjął preliminarz finansowy ROD na rok 2012.
            Okręgowy Zarząd chwila ciszy uczcił pamięć zmarłego , wieloletniego członka OZ – Henryka Zwolińskiego, długoletniego Prezesa ROD „Oławka”.
            Z ramienia Krajowej Rady gościem posiedzenia plenarnego Okręgowego Zarządu był Wiceprezes KR – Wincenty Kulik.         
                                                     Prezes OZ  PZD                  
                                                     mgr Janusz Moszkowski

Warto odwiedzić


 

Logowanie