L.dz.  1504  /2012                                                   Wrocław, dnia 31 maja 2012r.
 
                                              
                                                                        Prezes Zarządu ROD
                                                                        W s z y s c y
 
                                                                                                                                            
            W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 22 marca 2012r. L.dz. 783/2012 – Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu uprzejmie prosi o poinformowanie o terminie przeprowadzania przeglądu działek w ramach Programu „Modernizacji Działek w ROD” oraz o ilości działek wytypowanych do przeglądu.
            Przypominamy, że przeglądem należy objąć działki przydzielone od 2009 roku oraz te na terenie, których stwierdzono liczne, rażące nieprawidłowości, niezgodności z Regulaminem ROD oraz zaniedbane.
            Przegląd powinien przeprowadzić Zespół, na czele, którego jako przewodniczący stoi Instruktor ( Krajowy, Okręgowy lub Ogrodowy ) społecznej Służby Instruktorskiej.
            Zbiorówkę z dokonanego przeglądu zgodnie z Działami ( 9-więć) zawartymi w ANKIECIE wraz ze stosowną częścią opisową należy przekazać do Okręgowego Zarządu do dnia 30 listopada 2012r.
            Do realizacji zadań związanych z „Programem Modernizacji Działek” i z przeglądem działek można wykorzystać środki z Funduszu Oświatowego ROD.

                                                      Prezes OZ PZD

                                                      mgr Janusz Moszkowski

Warto odwiedzić


 

Logowanie