Tydzień Protestu Polskich Działkowców - 05.06.2012
       APEL Do wszystkich zarządów ROD i wszystkich działkowców
 
My działkowcy, wybrani przez IX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w skład Krajowej Rady Związku, wobec trwających od 22 lat systematycznych ataków na ogrody działkowe, Związek i kolejne ustawy o ogrodach działkowych, a także wobec całkowitego ignorowania stanowiska jednego miliona działkowców zrzeszonych w PZD, wobec całkowitego pomijania milczeniem naszych problemów przez najwyższe władze Państwa, w tym: Marszałka Sejmu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w związku z odbywającym się w dniu 28 czerwca 2012 r. posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego, który rozpatrywał będzie dwa wnioski I Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie zaskarżenia całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,

zwracamy się do wszystkich zarządów ROD oraz okręgowych zarządów PZD o podjęcie czynnej obrony naszych praw, tradycji i naszej przyszłości.

Dlatego też, Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców ogłasza w dniach 23-29 czerwca 2012 r. Tydzień Protestu Polskich Działkowców.

Zwracamy się do wszystkich zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, aby w tym czasie oflagowały ogrody działkowe w punktach najbardziej widocznych dla społeczeństwa, a także zawiesiły na bramach i ogrodzeniach transparenty, banery, plansze, na których działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych wyrażą swój stosunek do tego wszystkiego, co dzieje się od 22 lat wokół ogrodów działkowych w Polsce, a także do obecnej ustawy, tradycji, dorobku i przyszłości. W ten sposób pokażemy naszą jedność i determinację w obronie naszych wartości.
 
                                             KRAJOWA RADA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r.

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie