30.11.2021


Gospodarka odpadami na terenie rodzinnych ogrodów działkowych to wspólna sprawa wszystkich działkowców

Każdy działkowiec, posiadający działkę w ROD, ma obowiązek wrzucania odpadów do odpowiednich pojemników z zachowaniem zasad segregacji odpadów. W myśl §68 pkt.1 i pkt.2 Regulaminu ROD - działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami oraz wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz niepochodzących z działki odpadów komunalnych.
Działania niezgodne z zapisami Regulaminu ROD mogą skutkować upomnieniami kierowanymi przez Zarząd ROD, a w skrajnych przypadkach wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej. Ważne jest, aby wszyscy działkowcy poczuwali się do odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów dotyczących tak ważnej kwestii jaką jest gospodarka odpadami w ROD. Tylko samodyscyplina pozwoli uniknąć trudności w odbiorze odpadów lub kar nałożonych na ROD, który nie stosuje się do obowiązujących przepisów.
Wobec czego poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat segregacji odpadów:

Pojemnik niebieski:
  •  Gazety, kartony, tektura,
  •  Katalogi, foldery papierowe,
  •  Papier szkolny,
  •  Stare zeszyty, książki bez twardej okładki.
Pojemnik żółty:
  •  Plastikowe butelki, torby,
  •  Drobne przedmioty metalowe - puszki, kapsle,
  •  Opakowania po konserwach,
  •  Kartony, które od środka są pokryte warstwą aluminium,
  •  Plastikowe opakowania (za wyjątkiem tych, które mają dodatkowe ostrzeżenia na etykiecie).
 
 
 
Pojemnik czarny- odpady zmieszane:

Uwaga! Nazwa „odpady zmieszane” nie oznacza, że do takiego pojemnika możemy wrzucać wszystko. Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy odpady typu: talerze, brudny papier, kubki i te części śmieci, których nie wrzucimy do pozostałych pojemników.

Pojemnik zielony:
  •  Szklane butelki, słoiki, opakowania szklane,
Do pojemnika zielonego nie należy wrzucać luster, szkła okiennego, ceramiki czy żarówek.

Należy pamiętać, że zgodnie z zapisami §42 Regulaminu ROD działka musi być wyposażona w kompostownik, a działkowiec jest zobowiązany do kompostowania odpadów pochodzenia organicznego, w tym w szczególności pochodzących z działki części roślin.
Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas walnego zebrania, ROD wyposażone są również w pojemnik brązowy, do którego należy wrzucać:
·Odpady z ogrodów: skoszona trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty,
·fusy po kawie lub herbacie,
·trociny i korę drzew,
·niezaimpregnowane drewno,
·resztki jedzenia, pieczywo,
·skorupki po jajkach, resztki kuchenne,
·słoma, siano i trociny,
·zepsute owoce/warzywa i ich przetwory.

DRODZY DZIAŁKOWCY! WSPÓLNIE ZADBAJMY O ŚRODOWISKO!
 
 
Instruktor ds. Oświaty ogrodniczej
OZ PZD Wrocław
mgr inż. Anna Melska

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie