07.04.2022


 
       W dniu 30 marca 2022r. czteroosobowa delegacja Okręgu we Wrocławiu w osobach - Pan Janusz Moszkowski – Prezes Okręgu, Pani Ewa Gaicka – Wiceprezes Okręgu, Pan Zbigniew Knapek – Skarbnik Okręgu oraz Pani Henryka Kopacka – Członek Okręgowej Rady, spotkała się w Ratuszu w Oleśnicy z Panem Janem Bronsiem – Burmistrzem Oleśnicy, w celu wręczenia Medalu 40 – lecia Polskiego Związku Działkowców, nadanego przez Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego.
 
                 
 
       Prezes Okręgu wręczając Medal podziękował Panu Burmistrzowi za udzielane wsparcie finansowe dla rodzinnych ogrodów działkowych w Oleśnicy, za dobrą współpracę z zarządami ogrodów i okręgiem, a tym samym za pozytywne nastawienie do ogrodów, które są ważne i potrzebne społeczności Oleśnicy.  
       Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, Burmistrz poinformował o udzieleniu już w 2022r. pomocy oleśnickim ogrodom działkowym w formie dotacji do zaplanowanych w bieżącym roku zadań inwestycyjnych. Dziękując za kolejną pomoc przedstawiciele Okręgu zadeklarowali dalszą, dobrą współpracę z władzami Oleśnicy.
   
Ewa Gaicka
Wiceprezes Okręgu PZD we Wrocławiu

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie