Burmistrzowie Gmin Międzyborza i Środy Śląskiej z Medalami PZD „Bene Meritus”
           Podczas walnego zebrania sprawozdawczego ROD „XX Lecie” w Środzie Śląskiej, które odbyło się w dniu 23 kwietnia br., Prezes Okręgu PZD we Wrocławiu mgr Janusz Moszkowski wręczył Panu Adamowi Rucińskiemu – Burmistrzowi Miasta i Gminy Środa Śląska - Medal „Bene Meritus” z okazji 40 – lecia PZD. Uhonorowanie Burmistrza spotkało się z aplauzem i żywą, pozytywną reakcją uczestniczących w zebraniu działkowców, członków PZD. Zarząd ogrodu i działkowcy wierzą, że na swojego Burmistrza zawsze mogą liczyć, bowiem od wielu już lat otrzymują wsparcie finansowe do realizowanych zadań inwestycyjnych. Tak też jest w roku 2022, w którym dotacja Gminy Środa Śląska wyniesie blisko 20 tyś. złotych, m.in. do wymiany ogrodzeń w ROD.
 
 
 
          Medal „Bene Meritus” został wręczony również Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz Panu Jarosławowi Głowackiemu, a odbyło się to także podczas walnego zebrania ROD „Północ” w Międzyborzu w dniu 30 kwietnia br. Wręczając Medal – Prezes Okręgu PZD we Wrocławiu mgr Janusz Moszkowski podkreślił doskonałą współpracę Burmistrza z Zarządem ROD, który corocznie wspiera działania inwestycyjne i remontowe ogrodu, takie jak budowa sieci wodociągowej. Także w 2022 roku Gmina Międzybórz zaoferowała pomoc w wymianie ogrodzenia zewnętrznego oraz w pracach melioracyjnych, mających na celu odwodnienie ogrodu. Wręczenie Medalu „Bene Meritus” spotkało się z ogromnym uznaniem ze strony uczestniczących w zebraniu działkowców, członków PZD.
Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu
mgr inż. Ewa Gaicka

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie