U C H W A Ł A nr 1/VII/2012
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 08 października 2012r w sprawie znaczenia Nadzwyczajnego X Zjazdu Delegatów PZD dla działkowców, ogrodów i przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
 
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców, który miał miejsce w Warszawie, w dniu 6 października 2012r przejdzie do historii jako Zjazd, który dokonał nowego otwarcia w życiu ruchu ogrodnictwa działkowego.
Zjazd przyjął przede wszystkim projekt nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która ma uzyskać status projektu obywatelskiego. Aby tak się stało, co będzie miało ogromne znaczenie przy uchwalaniu ustawy przez Sejm RP należy zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów.
Okręgowy Zarząd jest przekonany, że tak się stanie, a do osiągnięcia tego celu włączą się wszyscy działacze, działkowcy oraz mieszkańcy naszych miast i gmin.
Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd ustosunkował się do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r podkreślając, że Wyrok ten jest zwieńczeniem walki toczonej od 20 lat ze Związkiem i działkowcami, walki, której celem było „uwolnienie gruntów ROD” dla komercyjnych inwestorów i deweloperów.
Zjazd podkreślił, że Wyrok Trybunału został negatywnie odebrany przez społeczeństwo i że może on spowodować pozbawienie praw wszystkich działkowców oraz totalny chaos we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych w Polsce.
Nowy obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zdecydowanie się temu przeciwstawia biorąc w obronę działkowców i ogrody.
Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD wytyczy również kierunki działania i zwrócił uwagę na aspekty ogrodów i przyszłość ogrodnictwa działkowego, które jest potrzebne i służy rodzinom, mieszkańcom miast i gmin.
Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD wyraził podziękowanie wszystkim byłym i obecnym działaczom Związku za 31 lat walki, najpierw o rozwój, a następnie w obronie ogrodów. Zjazd wyraził podziękowanie samorządom terytorialnym za wspieranie ogrodnictwa działkowego, za włączenie się w obronę ustawy o ROD, za dotychczasową dobrą współpracę.
Zjazd zwrócił się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o poparcie dla działań Związku w uchwalenie, a następnie wejście w życie nowej ustawy.
Nadzwyczajny X Zjazd zwrócił się w tej sprawie do posłów na Sejm RP wyrażając przekonanie, że udzielając poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, nie tylko uratują ogrody działkowe dla obecnych rodzin, ale także dla kolejnych pokoleń.
Zjazd podkreślił, że rodzinne ogrody działkowe są niezwykle potrzebne w obecnej sytuacji kryzysu gospodarczego i społecznego w Polsce.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu wyraża podziękowanie Krajowej Radzie Związku, Prezydium Krajowej Rady oraz zespołowi prawników za opracowanie bardzo dobrego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a przede wszystkim za podjęcie niezbędnej inicjatywy w tej sprawie
 
Sekretarz OZ PZD                                                   Prezes OZ PZD
mgr  Barbara  Korolczuk                                         mgr  Janusz  Moszkowski
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie