01.12.2022

 

 
          W dniu 28 listopada 2020r. odbyło się X-te posiedzenie Okręgowej Rady PZD we Wrocławiu. W posiedzeniu oprócz członków Okręgowej Rady wzięła udział Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani mgr Zofia Zielińska.
          Obrady otworzył i prowadził Prezes Okręgu – mgr Janusz Moszkowski. Frekwencja na posiedzeniu wyniosła 87,17%. Tematami posiedzenia była kampania-sprawozdawczo-wyborcza w ROD, realizacja Programu grantowego pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” oraz działania na rzecz przejęcia przez PZD gruntów we Wrocławiu pod nowy ROD . Na posiedzeniu podsumowano także Okręgowe Dni Działkowca oraz Okręgowe Konkursy w 2022r.
          W związku z proponowanym przedłużeniem kadencji organów PZD, członkowie Okręgowej Rady po dyskusji postanowili nie podejmować uchwały w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ogrodach i ustalenia zasad wyboru delegatów na Zjazd Okręgowy.
          Wiceprezes OZ – Dyrektor Biura Okręgu mgr inż. Ewa Gaicka w przedstawionym referacie szeroko omówiła podstawy prawne i przygotowania do złożenia wniosków o grant w ramach „Projektu rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych, a następnie poinformowała, że w okręgu wrocławskim złożone zostały 32 wnioski o grant, w tym pełnomocnicy podpisali już 8 umów o powierzenie grantu o wartości ponad 695 tysięcy złotych, a w najbliższym czasie w grudniu br. powinno zostać rozpatrzone przez Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeszcze 16 wniosków o łącznej wartości 1 miliona 840 tysięcy zł. Wiceprezes OZ stwierdziła, że sporządzenie wniosku o grant nie jest proste, dlatego ona osobiście, pracownicy Biura Okręgu oraz pełnomocnicy okręgowi udzielają przedstawicielom zarządów wszelkiej pomocy by wniosek był sporządzony prawidłowo i możliwy do realizacji. Prezes Okręgu podkreślił, ze środki o powierzenie grantu są środkami unijnymi i muszą być skrupulatnie i prawidłowo rozliczone, a zrealizowane zadania mogą być przez 5 lat przedmiotem kontroli. Zachęcał kolejne ogrody do podjęcia inicjatywy i przygotowania kolejnych wniosków o grant, gdyż jest możliwość pozyskania znacznych środków finansowych dla ogrodu. Podkreślił, że Projekt AR i MR obejmuje głównie zadania prośrodowiskowe, związane z poprawą środowiska-gruntowo-wodnego, proekologiczne i proklimatyczne w skali mikro jak i w skali makro (rejonu, osiedla, dzielnicy, gminy) do 70% jak i zadania inwestycyjno-remontowe na terenie ROD do 30%.
          W dalszej części obrad Prezes Okręgu zreferował dotychczasowe działania w sprawie pozyskania gruntów pod nowy rodzinny ogród działkowy we Wrocławiu. Działania te, prowadzone konsultacje zakończyły się powodzeniem, gdyż Rada Miejska Wrocławia na posiedzeniu w dniu 24 listopada br. podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania PZD na czas nieokreślony gruntów o pow. 5,5 ha w obrębie Klecina i w chwili obecnej trwają przygotowania w sprawie formalnego nabycia tych gruntów. Poinformował ponadto, ze dodatkowo uzgodniono z władzami Wrocławia przejęcie przez PZD gruntów o pow. około 0,50 ha pod powiększenie ROD „Cicha Dolina”. Przekazanie na rzecz PZD ma nastąpić w I połowie 2023r. Prezes Okręgu zwrócił uwagę, że nowy ROD w Klecinie będzie pierwszym nowym ogrodem od 32 lat.
          W ramach kolejnych punktów obrad – Prezes Okręgu przedstawił uroczystość Okręgowych Dni Działkowca we Wrocławiu w dniu 10 września br. z udziałem około 150 działaczy i działkowców, w których wziął udział Prezydent Wrocławia – Pan Jacek Sutryk. W trakcie uroczystości podsumowano Okręgowe Konkursy „ROD Roku 2022”, „Wzorowa Działka 2022r.” wręczając laureatom i uczestnikom puchary, dyplomy i nagrody. Puchary i dyplomy Prezesa PZD wręczono członkom 12 zarządów ROD w związku z jubileuszami założenia ich ogrodów. Zasłużonym działaczom PZD wręczono złote odznaki Polskiego Związku Działkowców.
          W dyskusji nad tematami obrad wzięli udział  członkowie Okręgowej Rady : Pani Kamila Olinowicz, Pan Zdzisław Rak, Pani Helena Łojewska, Pani Władysława Lech, Pan Bogdan Kucharzak, Pani Ewa Szajneman, która pogratulowała Zarządowi ROD „Zgoda” w Jelczu Laskowicach zajęcia II miejsca w kraju w Konkursie „ROD 40-lecia PZD”.
          W sprawach różnych podkreślono powrót w II półroczu bieżącego roku do organizacji szkoleń nowych działkowców z licznym ich udziałem około 500 osób oraz omówiono uaktywnienie społecznej służby instruktorskiej w ROD.
Okręgowa Rada PZD we Wrocławiu podjęła jednogłośnie 4 uchwały tj.:
·       uchwałę nr 1/X/2022 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie realizacji w okręgu wrocławskim Projektu grantowego ARiMR pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”,
·       uchwałę nr 2/X/2022 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie działań na rzecz przejęcia terenu pod zorganizowanie nowego rodzinnego ogrodu działkowego we Wrocławiu,
·       uchwałę nr 3/X/2022 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie podsumowania Okręgowych Dni Działkowca,
·       uchwałę nr 4/X/2022 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie podsumowania okręgowych konkursów w 2022 r.
 
 
mgr inż.  Ewa Gaicka
Dyrektor Biura Okręgu PZD
we Wrocławiu

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie