Pan
                                                  Burmistrz Miasta
                                                  Burmistrz Miasta  i Gminy
                                                            
                                                                                 
            Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu przesyła w załączeniu :
1)     PODZIĘKOWANIE Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 06 października 2012r. dla samorządów terytorialnych za szczególne zaangażowanie w obronie praw działkowców i ogrodów działkowych.
 
2)     STANOWISKO Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 06 października 2012r. w sprawie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie rozpatrzenie Wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 
3)     ODEZWĘ Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej Polskiego Związku Działkowców z dnia 08 października 2012r. do samorządów terytorialnych okręgu wrocławskiego w sprawie udzielenia poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 
4)     Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wraz z Uzasadnieniem, który został złożony do Marszałka Sejmu RP w dniu 12 października 2012r.
 
i zwraca się z uprzejmą, gorącą prośbą o zapoznanie się z w/w dokumentami oraz    o wyrażenie pisemnego poparcia dla projektu ustawy i skierowanie go do Marszałka Sejmu RP  a także do Klubów Parlamentarnych.
            Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu informuje, że wśród społeczeństwa okręgu wrocławskiego, w tym wśród ponad 100 tysięcy osób zaangażowanych w uprawę działek w ogrodach działkowych naszego okręgu panuje nastrój przygnębienia i rozgoryczenia po Wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz ogromny niepokój co do dalszych losów rodzinnych ogrodów działkowych.
Wśród działkowców jest przekonanie, że Sejm RP uchwali nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, która będzie korzystna dla ich rodzin oraz dla gmin. Warunki te spełnia obywatelski projekt ustawy, który został przyjęty przez zarządy i działkowców naszego okręgu i obecnie oczekują na rozpoczęcie składania za tym projektem swojego podpisu.
            Okręgowy Zarząd oczekując na poparcie projektu ustawy ze strony Pana Burmistrza pragnie wziąć udział w spotkaniu z Panem wraz z reprezentantami ogrodów Miasta Jelcz Laskowice i wyrazić swoje skromne ale jakże gorące podziękowanie za udzielone wsparcie.
                                                Prezes OZ PZD we Wrocławiu
                                                mgr Janusz Miszkowski
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie