S z a n o w n y      P a n
                                              Poseł  na  Sejm    R P

Okręgowy   Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  we Wrocławiu przesyła   w  załączeniu :
 

1. Wystąpienie   Nadzwyczajnego  X  Krajowego  Zjazdu  Delegatów  Polskiego  Związku  Działkowców   z dnia  06 października  2012r  -skierowane  do  posłów  na  Sejm  RP w  sprawie  wsparcia  działań,  w celu zachowania  dla  społeczeństwa  polskiego  terenów  rodzinnych ogrodów  działkowych  i udzielenie  poparcia  dla  obywatelskiego  projektu  ustawy o rodzinnych  ogrodach  działkowych,
2. STANOWISKO  Nadzwyczajnego  Krajowego  Zjazdu  Delegatów  PZD  z dnia  06 października  2012r   w  sprawie  Wyroku  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  11 lipca  2012r  w  sprawie  rozpatrzenia   wniosku  Pierwszego  Prezesa  Sądu  Najwyższego  o zbadanie  zgodności  z  Konstytucją  RP  przepisów  ustawy  o rodzinnych  ogrodach  działkowych,
3. ODEZWĘ   Okręgowego  Zarządu,  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  i  Okręgowej  Komisji  Rozjemczej   Polskiego  Związku Działkowców  we  Wrocławiu  z  dnia  08  października  2012r  do  posłów  i  senatorów  okręgu  wrocławskiego  w  sprawie  udzielenia  poparcia  dla  obywatelskiego  projektu  ustawy  o rodzinnych  ogrodach  działkowych,
4. Wystąpienie   Konferencji  Okręgowej  Polskiego  Związku  Działkowców  we  Wrocławiu  z  dnia  14  sierpnia   2012r  do   Marszałka  Sejmu  RP,  do   Klubów  Parlamentarnych,  do  posłów  i  senatorów  o  poparcie  i  uchwalenie  obywatelskiego n projektu  ustawy  o rodzinnych  ogrodach  działkowych,
5. Obywatelski  projekt   ustawy  o  rodzinnych   ogrodach  działkowych   wraz  z  uzasadnieniem,  który  został  złożony  do  Sejmu  RP  w  dniu  12  października  2012r,
z  uprzejmą  i gorącą  prośbą  o zapoznanie  się  z  w/w  dokumentami,  o przyjęcie  delegacji  ogrodów  okręgu  wrocławskiego  na  spotkanie  w  uzgodnionym  terminie  oraz  o   wyrażenie (pisemne)  poparcia  dla  obywatelskiego  projektu  ustawy  o rodzinnych  ogrodach  działkowych.
 

Okręgowy  Zarząd   Polskiego  Związku  Działkowców  we  Wrocławiu  uprzejmie  informuje, że  wśród  społeczeństwa  polskiego,  że  wśród  ponad 100   tysięcy   osób  zaangażowanych  w  uprawę  działek  w  ogrodach  działkowych  naszego  okręgu panuje  ogromny  nastrój  przygnębienia  i rozgoryczenia   po  Wyroku  Trybunału  Konstytucyjnego.
Panuje  ogromny  niepokój   co  do  dalszych  losów  rodzinnych  ogrodów  działkowych,   są też  ogromne  oczekiwania  na  pomoc  i  działania  nie  tylko  ze  strony  Polskiego  Związku   działkowców,   ale  również   na  pomoc  i  wsparcie  dla  obywatelskiego  projektu  ustawy  o rodzinnych  ogrodów  działkowych  ze   strony  posłów  i  senatorów   na  Sejm  Rzeczypospolitej   Polskiej.
Byłoby  nam  bardzo   miło   gdyby  takie  spotkanie  mogło  się  odbyć  w  siedzibie  Okręgu  przy  ul. Starogroblowej  4 we Wrocławiu   i  w  którym  to  spotkaniu  mogłoby  wziąć  udział  znacznie  więcej   działkowców.

Pozostajemy  z  szacunkiem
za  Okręgowy   Zarząd
Prezes OZ PZD we Wrocławiu

mgr Janusz Moszkowski 

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie