16.03.2023

 

Od kilku miesięcy jednostki PZD podejmują szeroko zakrojone działania zmierzające do realizacji projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Z tego względu w ostatnim czasie coraz więcej przedstawicieli ROD i jednostek terenowych zwraca się z zapytaniami o możliwość przeznaczenia części środków z otrzymanych grantów - w ramach kosztów pośrednich – na rozmaite cele powiązane z realizacją przedmiotowego projektu. 

czytaj więcej

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie