06.04.2023

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2023r.
L.dz.       1112        /2023
Zarządy ROD
okręgu wrocławskiego
wszystkie
 
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców informuje, że na posiedzeniu w dniu 31 marca 2023r. podjął Uchwałę nr 104/IV/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego „Rodzinny Ogród Działkowy 2023r.” oraz Uchwałę nr 105/IV/2023 w sprawie ogłoszenia okręgowego konkursu „Wzorowa Działka 2023r.” Obydwie uchwały przesyła się w załączeniu.
 Informując o powyższym Okręgowy Zarząd. Okręgowy Zarząd pragnie podkreślić znaczenie w/w konkursów w szerokim prezentowaniu najlepszych, najlepiej działających zarządów ROD i najlepiej zagospodarowanych i zainwestowanych ogrodów. Przede wszystkim zależy nam, by rodzinne ogrody działkowe były dobrze postrzegane przez mieszkańców naszych miast i gmin oraz przez władze samorządowe, które od kilku lat wspierają finansowo ogrody w realizacji inwestycji i remontów uchwalonych na walnych zebraniach. Rodzinne ogrody działkowe stanowić powinny wizytówkę naszej dobrej działalności i przykładem wzorowo zagospodarowanych terenów jako znaczących elementów zieleni miejskiej.
W tegorocznym budżecie okręgu wrocławskiego Okręgowy Zarząd przewidział znacznie zwiększenie środków finansowych na konkursy okręgowe bo aż o 40% w stosunku do roku ubiegłego. Zachęcamy zatem zarządy ROD do nadsyłania zgłoszeń do konkursów w szczególności do konkursu „ROD 2023”, który zostanie podsumowany we wrześniu br. podczas Okręgowych Dni Działkowca i wówczas wręczone zostaną nagrody, dyplomy i puchary.

 

Prezes OZ PZD we Wrocławiu

 

mgr Janusz Moszkowski

Warto odwiedzić


 

Logowanie