09 listopada 2012r.(piątek)     11.00 – 13.00   27 ROD Wrocław
                                                 15.00 – 17.00   27 ROD Wrocław
10 listopada 2012r.(sobota)    10.30 – 13.00   33 ROD Teren
13 listopada 2012r.(wtorek)    11.00 – 13.00   27 ROD Wrocław
                                                 15.00 – 17.00   27 ROD Wrocław
14 listopada 2012r.(środa)     11.00 – 13.00    27 ROD Wrocław
                                                 15.00 – 17.00   26 ROD Wrocław
17 listopada 2012r.(sobota)    10.30 – 13.00   33 ROD Teren
 
Na naradę zaprasza się :
1)     Prezesa Zarządu ROD,
2)     Wiceprezesa Zarządu ROD,
3)     Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD,
4)     Przewodniczącego Komisji Rozjemczej ROD.
 
Tematem narady będzie :
a)     Omówienie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przyjętego przez Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 06.X.2012r.
b)     Omówienie sposobu zbierania podpisów za obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i zaangażowanie w tej sprawie wszystkich członków Zarządu, komisji Rewizyjnej i komisji rozjemczej ROD
c)      Omówienie Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 06.X.2012r. i jego znaczenia dla przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce
d)     Przedstawienie działań dla uzyskania szerokiego poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD ze strony posłów i senatorów okręgu wrocławskiego oraz ze strony samorządów terytorialnych.
Na naradzie zostaną przekazane następujące dokumenty :
1)     3-egz. obywatelskiego projektu ustawy o ROD,
2)     3-egz. Uzasadnienia do projektu ustawy,
3)     Uchwała nr 1/VII/2012 OZ z dnia 08.X.2012r. w sprawie znaczenia Nadzwyczajnego X Zjazdu PZD,
4)     Stanowisko OZ, OK Rewizyjnej i OK Rozjemczej z dnia 08.X.2012r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ROD,
5)     Odezwa OZ, OK Rewizyjnej i OK Rozjemczej z dnia 08.X.2012r. do posłów i senatorów okręgu wrocławskiego w sprawie udzielenia poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD,
6)     Odezwa OZ, OK Rewizyjnej i OK Rozjemczej z dnia 08.X.2012r. do samorządów terytorialnych okręgu wrocławskiego,
7)     Pismo do posłów okręgu wrocławskiego z dnia 23.X.2012r.
8)     Pismo Burmistrzów Mast i Miast i Gmin z dnia 26.X.2012r.
9)     Informacja Kwartalna z działalności OZ PZD w VII i IX 2012r.
 
              Uprzejmie proszę o obowiązkową obecność na naradzie

                                                       Prezes OZ PZD we Wrocławiu

                                                       mgr Janusz Moszkowski

Warto odwiedzić


 

Logowanie