W terminie od 01.11.2022 r. do 30.11.2022 r., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła VI etap konkursu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

czytaj więcej 

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie