W dniu 09 września 2023r., w sobotę, na terenie ROD „Marzenie” we Wrocławiu miały miejsce uroczystości Okręgowych Dni Działkowca. W uroczystości wzięło udział blisko 180 działaczy i działkowców z rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego. Na uroczystość przybyli również zaproszeni goście: Prezydent Wrocławia – Pan Jacek Sutryk oraz Naczelnik Wydziału Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Pani Gabriela Niemczycka. W obchodach Dni Działkowca udział wzięli ponadto Pani Katarzyna Szymczak-Pomianowska – Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Pani Małgorzata Brykarz – Dyrektor Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Pani Beata Flank – Kierownik Działu Wsparcia i Doradztwa Ekologicznego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu oraz Pan Karol Przywara – Wiceprezes Zarządu Lotniska we Wrocławiu.   
 
  
 
         Otwarcia uroczystości dokonał Prezes Okręgu PZD we Wrocławiu – Pan Janusz Moszkowski, witając działkowców, działaczy Związku oraz zaproszonych gości.
         W swoim wystąpieniu Prezes Okręgu podkreślił, że tegoroczne Okręgowe Dni Działkowca są ostatnią taką uroczystością w tej kadencji, gdyż przyszły rok 2024 będzie rokiem wyborczym. Wybierzemy nowe władze na każdym szczeblu i rozpoczniemy dalszą działalność na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych i Związku. Prezes Okręgu podkreślił trudy trwającej kadencji związane z pandemią COVID-19, przy jednoczesnym zrealizowaniu blisko 700 inwestycji w ogrodach. Inwestycje te zostały zrealizowane przy dużym udziale środków finansowych otrzymanych od władz Wrocławia w wysokości 2 mln 370 tys. zł (za co Prezes OZ podziękował Panu Prezydentowi) oraz od pozostałych gmin w wysokości 800 tys. zł. Prezes Okręgu podkreślił również nieustanny rozwój infrastruktury Wrocławia i dobrą współpracę w tym zakresie z władzami Miasta oraz z Dolnośląskim Oddziałem Regionalnym ARiMR, z którym realizujemy 20 umów grantowych w zakresie zadań ekologicznych i inwestycyjnych. Podkreślony został również fakt podpisania aktu notarialnego, na mocy którego PZD stało się użytkownikiem ponad 5 ha terenów na Klecinie, gdzie powstanie nowy ogród działkowy.     
 
 
         W wystąpieniu Prezes Okręgu podziękował za dobrą i owocną pracę działaczom Związku w rodzinnych ogrodach działkowych, ponieważ to działacze i działkowcy tworzą Polski Związek Działkowców i realizują zadania statutowe oraz inwestycyjne. Przypominając Jubileusze, jakie Związek obchodził
w minionych latach, Prezes Okręgu, zwrócił uwagę na rocznicę 10-lecia uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która wypada w tym roku.
         Po wystąpieniu Prezesa Okręgu głos zabrał Prezydent Wrocławia – Pan Jacek Sutryk, stwierdzając, że już kolejny raz gości na uroczystości Okręgowych Dni Działkowca, podkreślając dobrą współpracę z Okręgowym Zarządem.
Pan Prezydent docenił trud włożony przez działaczy w rozwój ogrodów, które w jego ocenie są bardzo ważnym elementem Wrocławia i ważnym miejscem spędzania czasu dla tysięcy wrocławian. Po swoim wystąpieniu Prezydent Wrocławia wręczył 3 odznaki „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia” długoletnim, zasłużonym działaczom PZD: Panu Zbigniewowi Skrzypczakowi – członkowi Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu
i Prezesowi Zarządu ROD „Elektron”, Panu Ryszardowi Macowi – członkowi Okręgowej Rady PZD we Wrocławiu i Prezesowi Zarządu ROD „Lotnik” oraz Panu Jarosławowi Wikiera – członkowi Okręgowej Rady i Prezesowi Zarządu ROD „Zdrówko” we Wrocławiu.     
        
 
         Następnie głos zabrała Pani Gabriela Niemczycka, która odniosła się do grantów realizowanych przez 20 zarządów ROD w ramach programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Podziękowała wszystkim uczestnikom Programu za jego sprawną realizację i za dobrą współpracę. Podkreśliła dużą ilość zrealizowanych zadań ekologicznych, które z cała pewnością pozytywnie wpłyną na środowisko i poprawią świadomość ekologiczną działkowców oraz społeczności lokalnych.  
 
 
   
         Po ww. wystąpieniach Prezes Okręgu wręczył odznakę „Za Zasługi dla PZD” działaczowi z ROD „Raków” w Psarach oraz złotą odznakę „Zasłużony Działkowiec” działaczom Związku z ROD „Wzgórze” w Miliczu, ROD „Pod Dębami” w Miliczu, ROD „Północ” w Międzyborzu i ROD „Róża” w Oleśnicy.
 
 
         Następnie Prezes Okręgu wręczył delegacjom z ROD puchary jubileuszowe i dyplomy przyznane przez Prezesa PZD – dla ROD „Kolejarz” w Strzelinie, ROD „Pokój” we Wrocławiu i ROD „Północ”
w Międzyborzu z okazji 70-lecia ogrodu, dla ROD „Łączność” we Wrocławiu
z okazji 65-lecia ogrodu, dla ROD „Marzenie” w Górze z okazji 55-lecia ogrodu, dla ROD „Cicha Dolina” we Wrocławiu i ROD „Pod Dębami” w Miliczu z okazji 45-lecia ogrodu oraz dla ROD „Bażant” i ROD Irys” we Wrocławiu z okazji
40-lecia ogrodu.
  
         W dalszej części uroczystości I Wiceprezes Okręgu przedstawił wyniki okręgowego konkursu „Wzorowa Działka 2023 roku”, w którym wzięło udział 19 działek. W konkursie tym I miejsce zajęły działki z ROD „Mozajka” we Wrocławiu i z ROD „Pod Dębami” w Miliczu, II miejsce działki z ROD „Maciejka” i „Oaza” we Wrocławiu oraz ROD „Marzenie” w Górze, a III miejsce działki z ROD „Sępolno” we Wrocławiu, ROD „Lotos” w Oleśnicy i ROD „Zgoda” w Jelczu Laskowicach. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.
 
      
 
I Wiceprezes Okręgu Pan Karol Pacanowski przedstawił także wyniki okręgowego konkursu „ROD Roku 2023”, a następnie przy udziale Prezesa  Okręgu wręczone zostały puchary, dyplomy i nagrody laureatom i uczestnikom konkursu. I miejsce zajął ROD „Raków” w Psarach, II miejsce ROD „Kolejarz” w Strzelinie i III miejsce ROD „Mozajka” we Wrocławiu i „Marzenie” w Górze. Ogrody, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymały również upominki z Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, które wręczyła Pani Gabriela Niemczycka.
                                                             
 
 
 
 
Kolejnym punktem Okręgowych Dni Działkowca było wręczenie srebrnej odznaki „Zasłużony Działkowiec” oraz dyplomów dla Prezesów 20 zarządów ROD, które zrealizowały grant przy współpracy z Dolnośląskim Oddziałem Regionalnym ARiMR.
 
Okręgowe Dni Działkowca były również okazją do propagowania programu „Wrocław nie marnuje” poprzez możliwość dzielenia się działkowców plonami z potrzebującymi. Na tę okoliczność zorganizowany został specjalny stół, na którym wystawiono plony z działek, które znalazły „nowych właścicieli”. Program ten dedykowany jest w szczególności działkowcom i realizowany jest wraz z Urzędem Miejskim Wrocławia.
                          
 
         W trakcie uroczystości Okręgowych Dni Działkowca głos zabrali: Pani Kamila Olinowicz (Prezes Zarządu ROD „Raków” w Psarach), dziękując Okręgowi za współpracę i okazaną pomoc, Pan Stanisław Pietrzak (Prezes Zarządu ROD „Dalie”), który podkreślił liczne dokonania i sukcesy Okręgu oraz Pan Jarosław Wikiera (Prezes Zarządu ROD „Zdrówko”), który podziękował Prezydentowi Wrocławia za przyznane odznaczenie.
         Okręgowe Dni Działkowca zakończyły się poczęstunkiem z grilla, a całą uroczystość umilała muzyka.
 
Wiceprezes Okręgowego Zarządu
PZD we Wrocławiu
Ewa Gaicka
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie