W dniu 26 listopada 2012r. odbyło się spotkanie ośmiu przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu z Posłem RP Wincentym Elsnerem – reprezentującym Ruch Palikota. Spotkanie, które odbyło się w Biurze Poselskim trwało blisko półtorej godziny i upłynęło w przyjaznej, serdecznej atmosferze. Członkowie OZ przedstawili Panu Posłowi najważniejsze postanowienia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz sytuację ogrodów w okręgu wrocławskim, w tym we Wrocławiu. Poseł bardzo żywo interesował się problemami ogrodów i działkowców, zapewniając o swojej życzliwości i chęci niesienia pomocy działkowcom. Zapewnił, że szczegółowo zapozna się z treścią projektu ustawy i wyraził wolę kontynuowania spotkań z działkowcami w 2013 roku nie wykluczając poparcia dla przedstawionego projektu.
 
                                       Prezes OZ PZD we Wrocławiu
                                            mgr Janusz Moszkowski

Warto odwiedzić


 

Logowanie