L.dz.   3304 /2012                              Wrocław, dnia 03.12.2012r.
 
                                                                          Zarządy ROD
                                                                                                        Komisje Rewizyjne ROD
                                                                                                        Komisje Rozjemcze ROD
                                                                                                        Okręgu Wrocławskiego
 
           Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu informuje, że na dzień 03 grudnia 2012r. w okręgu wrocławskim zebrano 14430 podpisów poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
           Wszystkim członkom Zarządów, Członkom Komisji Rewizyjnych, Członkom Komisji Rozjemczych ROD składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie, trud i poświęcenie, których celem jest nie tylko zebranie wymaganych ustawowo 100000 podpisów, ale zebranie ponad miliona podpisów. Tyle jest przecież w Polsce działkowców, a z małżonkami jest 2 miliony osób, a wg CBOS-u, ogrody działkowe popiera 88% ogółu społeczeństwa.
           Chciałbym serdecznie podziękować szczególnie tym ogrodom, działaczom i działkowcom, którzy zebrali i dostarczyli podpisy, a podpisy dostarczono dopiero z 76 ogrodów. Proszę zatem o zintensyfikowanie działań i podjęcie trudu zebraniapodpisów przez pozostałe zarządy i komisje. Podpisy należy dostarczać codziennie bez względu na ilość zebranych podpisów.
            Proszę o dalsze zbieranie podpisów również przez  te ogrody, które dostarczyły już ponad 500, 400 i 300 podpisów. Nasze zaangażowanie, zbieranie podpisów zakończy się pod koniec stycznia 2013r. Dajmy z siebie wszystko. Niech nikt nie pozostaje obojętnym.
            Jestem pewien, że podpisy będą zbierane we wszystkich 226 ogrodach. Podpisy odbieram osobiście i osobiście jako członek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej przekazuję do Komitetu w Warszawie.
            Zwracam się do Prezesów Zarządów, do Przewodniczących Komisji Rewizyjnych i Przewodniczących Komisji Rozjemczych ROD – liderów ogrodowych porwijcie do tej walki, do zbierania podpisów wszystkich, którzy chcą by ogrody pozostały. Zróbmy to dla wszystkich działkowców w Polsce, dla naszych dzieci i wnuków. Bądźmy solidarni.
  
                                                                                                       Z poważaniem
                                                                                              Prezes OZ we Wrocławiu
                                                                                              mgr Janusz Moszkowski
 
Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na prawidłowe i czytelne wpisy nazwisk, adresów i nr pesel (bez poprawiania). Jeżeli są pomyłki to proszę skreślić cały wpis i dokonać na nowo w nowym wierszu. Proszę nie podpisywać za współmałżonków.

Warto odwiedzić


 

Logowanie