Aktualna sytuacja ogrodów i Związku, podsumowanie spotkań z posłami i samorządowcami, działania Związku w czasie procedowania w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy o ROD, opinie prawne na temat projektów poselskich  były najważniejszymi tematami posiedzenia Krajowej Rady PZD, które odbyło się 15 marca br. w Warszawie.

 
Jako pierwszy głos zabrał prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który przypomniał, że minął już ponad miesiąc od czasu, kiedy działkowcy przekazali do Sejmu ponad 920 tys. podpisów złożonych pod projektem obywatelskim. Obecnie konieczne jest, by uzyskał on jak największe poparcie posłów, dlatego należy kontynuować dotychczasowe spotkania z przedstawicielami władz. Do tej pory Okręgowe Zarządy  odbyły ich ponad 130. Spotkania potwierdzają, że wszyscy, którzy mają możliwość szczegółowego zapoznania się z projektem obywatelskim, wyrażają dla niego zdecydowane poparcie.
Prezes PZD Eugeniusz Kondracki zaznaczył, że spotkania pokazują na kogo działkowcy rzeczywiście mogą liczyć. Deklaracje poparcia złożyli posłowie SLD, PSL, PiS, RP. Swój sprzeciw wobec projektu obywatelskiego nadal wykazuje Platforma Obywatelska, która popiera niezwykle krzywdzące dla działkowców propozycje posła Stanisława Huskowskiego.
 
Czekamy na pierwsze czytanie projektu w Sejmie
Następnie głos zabrał pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiej Piech, który zaznaczył, że w ciągu najbliższego miesiąca powinno odbyć się pierwsze czytanie projektu obywatelskiego w Sejmie. Należy się spodziewać, że w tym samym czasie odbędzie się czytanie projektów poselskich – SLD i Solidarnej Polski. Być może także projektu PO, do którego przedstawione zostały dotychczas tylko założenia. Mec. Bartłomiej Piech  zapowiedział, że w Sejmie działkowców reprezentowali będą przedstawiciele Komitetu, którzy udzielą także odpowiedzi na ewentualne pytania posłów. Związek będzie dążył też do tego, by podczas pierwszego czytania na sali sejmowej mogli pojawić się działkowcy.
 
Autorytety prawne o projektach poselskich
W dalszej części omówione zostały opinie prawne na temat projektów SLD i SP, które pojawiły się na stronie internetowej Sejmu.
Wiceprezes KR PZD Wincenty Kulik wyjaśnił, że do projektu SLD swoje uwagi zgłosiła m.in. Prokuratoria Generalna, w ocenie której projekt ten nie uwzględnia w pełni wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012r, a jego wejście  w życie wywarłoby  analogiczny skutek, jak obowiązywanie przepisów zakwestionowanych przez TK. Natomiast w ocenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego projekt SLD  jest jedynie nowelizacją ustawy o ROD z 2005 r. Krajowa Rada Notarialna oraz Krajowa Rada Sądownictwa w Warszawie nie zgłosili uwag do projektu. Z opiniami można zapoznać się klikając w link (czytaj więcej).
Prezes OZ Poznań Zdzisław Śliwa odniósł się opinii prawnych na temat projektu Solidarnej Polski i SLD. Jeżei chodzi o projekt Sojuszum to w ocenie prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta projekt wzbudza zastrzeżenia merytoryczne oraz legislacyjne i wymaga dalszych analiz w toku procesu legislacyjnego. Uwagi zgłosił także Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Notarialna, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Mazowieckiego. Z opiniami można zapoznać się klikając w link (czytaj więcej).
Główne wnioski wypływające z opinii ww. organów pokazują, że projekt obywatelski stał się ważnym punktem odniesienia, gdyż rozwiązania w nim zawarte uwzględniają wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Opinie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wskazują, że akceptuje on zachowanie PZD, z możliwością wyłączania się z jego struktur działkowców. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego akcentuje tezę, że nabyte prawa działkowców, powinny zostać zachowane.
 
 Walne zebrania
We wszystkich ROD odbywają się obecnie walne zebrania sprawozdawcze. Uczestnicy posiedzenia KR PZD przedstawili najważniejsze wnioski z nich wypływające.
Barbara Korolczuk z OZ we Wrocławiu wskazała, że na zebraniu, które zorganizowała 19 stycznia działkowcy wykazali wyjątkowe zainteresowanie aktualną sytuacją ogrodów i Związku. Wykazali także duże poparcie dla działań podejmowanych przez KR PZD. Nawet działkowcy, którzy chcieli kiedyś odciąć się od Związku, teraz zaczynają rozumieć, że tylko PZD rzeczywiście zależy na obronie działkowców.
Henryk Ziomek z OZ Sudeckiego podkreślił, że frekwencja na tegorocznych walnych jest o wiele wyższa niż w latach ubiegłych. Działkowcy wykazują duże zainteresowanie bieżącą sytuacją i najczęściej zadawane przez nich pytanie brzmi: co dalej z ogrodami? Wszyscy działkowcy wyrażają poparcie dla projektu obywatelskiego i zapowiadają, że  będą to potwierdzali w listach wysyłanych do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz.
Stanisław Zawadka, wiceprezes  OZ Mazowieckiego omówił ostatnie spotkanie działkowców z senatorem Markiem Borowskim, który zapewnił, że w pełni popiera projekt obywatelski i w jego ocenie trafi do Senatu. Deklarację poparcia dla projektu – w imieniu Ruchu Palikota – złożył poseł tej partii Andrzej Rozenek. Antoni Zawadka wskazał na potrzebę odbywania dalszych posłań z posłami i samorządowcami. W podobnym tonie wypowiedział się Zdzisław Wójcik z OZ Świętokrzyskiego, który odbył już w swoim okręgu 14 spotkań z samorządowcami i 13 z posłami.
Stefan Chochołowicz z OZ wOpolu na swoim ogrodzie odbyłem 16 walnych zebrań. Działkowcy są zaniepokojeni tym co się dzieje. Zbulwersowani są propozycjami Solidarnej Polski i Platfromy Obywatelskiej. Działkowcy wierzą mocno, że tak jak dotychczas Związek obroni działkowców. Działkowcy zobowiązują PZD do obrony ogrodów i Związku.
 
Omówione zostały także sprawy finansowo-księgowe, w tym sprawozdania za miniony rok, preliminarze na rok bieżący, przedstawiona została także opinia Komisji Polityki Finansowej i opinia Krajowej Komisji Rewizyjnej. W ostatniej części przyjęto uchwały, w tym m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu pracy KR PZD za 2012r., w sprawie działań struktur Związku w okresie procedowania w Sejmie RP obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Przyjęty został także list do premiera Donalda Tuska, w którym działkowcy zwrócili się z prośbą o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o ROD, pod którym podpisało się ponad 924 tysiące osób.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie