A P E L
 
uczestników Walnego Zebrania członków ROD „Radość” we Wrocławiu,
odbytego w dniu 22 marca 2013 roku, do Parlamentarzystów RP
w sprawie: obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
 
 
 
Szanowni Państwo.
Panie i Panowie – Parlamentarzyści RP.
 
 
           Niedługo miną dwa miesiące od momentu kiedy to w dniu 5 lutego b.r. delegacja działkowców z całej Polski złożyła w Sejmie obywatelski projekt naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Ten doniosły historyczny akt poparty został prawie 925 tysiącami podpisów obywateli naszego Państwa. Wśród tych podpisów było 1.171 podpisów działkowców z naszego Ogrodu. Wszystkie te podpisy były nie tylko wyrazem naszego jednoznacznego poparcia wobec rozwiązań zaproponowanych w tym projekcie, ale także wyrazem naszej wiary i nadziei w to, że sprawa ogrodnictwa działkowego w Polsce zostanie wreszcie właściwie potraktowana i że w przyszłości będziemy mogli spokojnie korzystać z darów natury na naszych działkach, że nikt nam nie będzie w tym przeszkadzał.
 
          Nasza wiara i nadzieja łączy się jednak z ciągłą obawą, że interesy gmin oraz firm deweloperskich postawione zostaną ponad nasze potrzeby, ponad konieczność kontynuowania opiekuńczej roli Państwa wobec najuboższych warstw społeczeństwa. W ciągłych atakach na Polski Związek Działkowców, stojący na straży naszych praw, pomijany jest fakt, że proponowana przez niektóre osobistości likwidacja tego związku jest równoznaczna z odebraniem wszystkich praw przyznanych nam działkowcom w przeszłości. Tych praw nie da się zachować bez istnienia Polskiego Związku Działkowców. Z chwilą jego ewentualnego rozwiązania wszystkie nasze prawa zostaną zniesione, w tym nawet prawo do naszego mienia. Będzie to sprzeczne z postanowieniami naszej Konstytucji i nie będzie mogło liczyć na naszą aprobatę.
 
         Na naszym wcześniejszym, nadzwyczajnym, walnym zebraniu, odbytym w dniu 10.01.2013 roku jednoznacznie stwierdziliśmy, że nasz obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zasługuje na poparcie ogółu społeczeństwa gdyż gwarantuje dalsze istnienie ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz dalsze funkcjonowanie naszego Związku. W dalszym ciągu tak uważamy. Dlatego też apelujemy do wszystkich polskich Parlamentarzystów o rzeczową i partnerską konsultację założeń zgłoszonego projektu ustawy z przedstawicielami Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej oraz Polskiego Związku Działkowców, o nadanie mu właściwego procesu legislacyjnego i o nie odrzucanie go w czasie tego procesu. Apelujemy także o daleko idącą dalekowzroczność, o zachowanie rozwagi politycznej, o nie wprowadzanie w majestacie prawa bezprawia i niesprawiedliwości, a tym samym o umożliwienie dalszej działalności Polskiemu Związkowi Działkowców i o zachowanie podstawowych praw działkowców.
 
         Wierzymy, że w całej tej sprawie zaistnieje rzeczowe i konstruktywne działanie wszystkich szczebli parlamentarnych i ustawodawczych, że zaistniałe działania pozwolą w przyszłości stwierdzić każdemu z nas, że niczego tu nie zaniedbano, że myślano o nas i z nami, że wszyscy działali dla dobra nas wszystkich.
 
 
 
 
 
W imieniu uczestników Walnego Zebrania:
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI           PRZEWODNICZĄCY                 PREZES ZARZĄDU
UCHWAŁ i WNIOSKÓW                  WALNEGO ZEBRANIA              ROD „RADOŚĆ”
 
Jerzy Hachuła                               Maciej Skórzyński                 Jerzy Karpiński
 
 
  
Wrocław, dnia 22 marca 2013 r.
 
  
Otrzymują:
* Marszałek Sejmu RP;
* Marszałek Senatu RP;
* Kluby Parlamentarne;
* KR PZD – Warszawa;
* OZ PZD we Wrocławiu;
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie