20.04.2022

 

Zgodnie z Regulaminem ROD w ogrodach działkowych dopuszczalna jest pod pewnymi warunkami hodowla kur, królików i gołębi. Są jednak i takie zwierzęta, które „bez pytania”  przekraczają ogrodzenia. Jak reagować na dzika czy lisa na alejce ogrodowej? Co zrobić, gdy naszą działkę upodobają sobie koty? 

czytaj więcej

 

07.04.2022


 
       W dniu 30 marca 2022r. czteroosobowa delegacja Okręgu we Wrocławiu w osobach - Pan Janusz Moszkowski – Prezes Okręgu, Pani Ewa Gaicka – Wiceprezes Okręgu, Pan Zbigniew Knapek – Skarbnik Okręgu oraz Pani Henryka Kopacka – Członek Okręgowej Rady, spotkała się w Ratuszu w Oleśnicy z Panem Janem Bronsiem – Burmistrzem Oleśnicy, w celu wręczenia Medalu 40 – lecia Polskiego Związku Działkowców, nadanego przez Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego.
 

01.04.2022

 

W dniu 31 marca 2022 roku odbyło się XIII posiedzenie Krajowej Rady PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. W posiedzeniu, które zostało przeprowadzone w formie zdalnej, uczestniczyła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt oraz prezesi Okręgów niebędący członkami KR PZD.

czytaj więcej

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie