Stanowisko Krajowego Zarządu PZD w sprawie wpływu na sytuację ROD rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów. – 26.01.2024

W załączeniu przesyłam na ręce Pana Ministra stanowisko Krajowego Zarządu PZD w sprawie wpływu na sytuację ROD rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów. W przedmiotowym dokumencie KZ PZD odnosi się do rozporządzenia Dowiedz się więcej…

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD w 2024 roku przy wsparciu od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – 26.01.2024

Jednym z priorytetowych zadań Polskiego Związku Działkowców jest rozwój rodzinnych ogrodów działkowych. Jest on realizowany m. in. przez remonty i modernizację już istniejących ROD. Wiele z tych zadań jest realizowanych przy wsparciu podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (jst). Udział tych podmiotów, jak Dowiedz się więcej…

Strach na „polskim RODOS”. Działkowcy boją, się że stracą domki, altany, szklarnie – 26.01.2024

Przepisy dotyczące planowania przestrzennego zagrażają istnieniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Takie obawy mają sami użytkownicy działek.  Szacuje się, że w Polsce jest 5000 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które zajmują niemal 44 tysięcy hektarów i jest na ty terenie 966 tysięcy zagospodarowanych działek. czytaj więcej 

Polscy działkowcy mocno zaniepokojeni. Nowe przepisy doprowadzą do likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych? – 26.01.2024

Czy dojdzie do likwidacji części Rodzinnych Ogródków Działkowych? Zgodnie z nowymi przepisami, które mają wejść w życie do 2025 roku, może dojść do takiej sytuacji – takiego obrotu spraw spodziewała się Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców. W ramach projektu każda gmina ma zostać podzielona na 13 stref planistycznych. Tylko w Dowiedz się więcej…