MASOWE LISTY DZIAŁKOWCÓW DO MARSZAŁEK SEJMU RP I PARLAMENTARZYSTÓW – 22.11.2012R.

Na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy działkowcy wysłali  setki listów do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz oraz parlamentarzystów, w których wyrazili swoje poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Wiele  z nich ma charakter zbiorowy. Pod listami  podpisali się członkowie Okręgowych Zarządów,  rodzinnych ogrodów działkowych, Komisji Rozjemczych i Rewizyjnych, instruktorzy SSI,  uczestnicy różnych narad i zebrań.

(więcej…)

Ocalmy ogrody

Pod adresem www.ocalmyogrody.pl została uruchomiona strona internetowa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Można tu znaleźć najświeższe i szczegółowe informacje na temat poparcia dla projektu ustawy o rod. Na bieżąco aktualizowana bedzie liczba zebranych w całej Polsce podpisów.
(więcej…)

Komunikat Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych – 12.10.2012r.

W dniu 12 października br. pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, zawiadomił Marszałek Sejmu o utworzeniu tego Komitetu i złożył projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. Złożono również niezbędne załączniki, w tym wykaz 1280 podpisów osób z całej Polski, które wyraziły swoje poparcie dla projektu ustawy.

(więcej…)